Polityka Radom i okolice Społeczeństwo

Radosław Witkowski otrzymał wotum zaufania i absolutorium

Radosław Witkowski otrzymał wotum zaufania i absolutorium. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce.. 5 lat temu.

Rada Miejska udzieliła prezydentowi Radosławowi Witkowskiemu absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu Radomia. Po przedstawieniu raportu o stanie miasta udzielili także prezydentowi wotum zaufania.

– Po kilku latach przerwy, kiedy radni PiS kierowali się wyłącznie politycznymi instrukcjami, Rada Miejska znów udzieliła mi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu Radomia. Dziękuję radnym, którzy zechcieli dokonać merytorycznej oceny. Oczywiście mam świadomość wyzwań jakie przed nami stoją. Podobnie jak samorządowcy z całej Polski mocno liczę na zmiany w systemie finansowania samorządów, które pozwolą w większym niż do tej pory zakresie realizować zadania na rzecz mieszkańców

powiedział prezydent.

W 2023 roku dochody miasta wyniosły ponad 1 mld 525 mln złotych, a wydatki ponad 1 mld 617 mld zł. Najwięcej pieniędzy pochłonęły wydatki na oświatę. Łącznie była to kwota 720 mln zł, z czego prawie 220 mln zł, z powodu niewystarczającej subwencji oświatowej, miasto musiało dołożyć z własnego budżetu.

Na inwestycje w 2023 roku wydano ponad 144 mln złotych. Największe wydatki majątkowe to dokapitalizowanie spółki MOSiR, w tym budowa Radomskiego Centrum Sportu, nabycie nakładów poniesionych na budowę cywilnego portu lotniczego czy utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności.

Wśród ważnych dla miasta inwestycji znalazły się również: rozbudowa ulicy Piwnej i Zgodnej, budowa nowego wiaduktu w ulicy Żeromskiego, utwardzenie ulic gruntowych w ramach Radomskiego Programu Drogowego, budowa bloku z mieszkaniami na wynajem na Michałowie, zakup aparatury dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, budowa nowego boiska przy Zespole Szkół Zawodowych im. Hubala oraz rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych przy ul. Lipskiej.

Omawiając sytuację finansową miasta, prezydent Radosław Witkowski zwrócił uwagę na zmiany w systemie podatkowym, które spowodowały ubytek dochodów z tytułu udziału samorządu w podatku PIT. W latach 2020-2024, już po uwzględnieniu rekompensaty z budżetu państwa, Radom stracił 150 mln złotych. Do tego doszły skutki inflacji, która spowodowała wzrost wydatków m.in. na zakup energii, obsługę długu czy kosztów osobowych. Łącznie, za lata 2020-2024 jest to aż pół miliarda złotych. W efekcie deficyt w zeszłorocznym budżecie Radomia wyniósł 92 mln zł, a deficyt operacyjny, czyli różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi – ponad 33 mln zł.

– Niedobór pieniędzy na realizację zadań bieżących to główny problem samorządów w całym kraju. W sumie, miastom na prawach powiatu, zabrakło w zeszłym roku około 3 mld zł. To spuścizna po rządach Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli ta sytuacja nie zostanie rozwiązana, samorządy czeka absolutna zapaść jeśli chodzi o możliwość finansowania zadań bieżących jakie przed nami stoją

mówił na sesji prezydent Radosław Witkowski.

Obecnie rząd pracuje nad projektem nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jak poinformował prezydent, jednym z założeń jest to, że 65 miast na prawach powiatu, ma się stać odrębną kategorią samorządu.

W większym niż obecnie stopniu, mają być brane pod uwagę reale potrzeby wynikające z nałożonych na władze samorządowe obowiązków.

Źródło: UM Radom / Fot. Facebook Radosław Witkowski