Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo Uncategorized

“RADPEC” bardziej ekologiczny

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej “RADPEC” S.A ma bardziej ekologiczne źródła ciepła. Spółka zakończyła modernizację i rozbudowę systemu oczyszczania spalin w ciepłowniach Południe i Północ. Była to odpowiedź na zmiany przepisów dotyczących ochrony środowiska.

W 2020 roku Radpec stanął przed wyzwaniem jakim była dalsza redukcja emisji gazów i pyłów do atmosfery. Wówczas spółka rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT w RADPEC S.A.”.

– Przeprowadzona w ostatnich dwóch latach modernizacja ciepłowni polegała na wyposażeniu kotłów w instalacje redukcji zanieczyszczeń kwaśnych i tlenków azotu w spalinach oraz zwiększeniu wydajności instalacji odpylania. W wyniku zrealizowanej inwestycji już w pierwszych miesiącach tego roku radykalnie zmniejszyła się suma  emisji gazów i pyłów do powietrza (SO2 – dziesięciokrotnie , NOx – dwukrotnie  oraz pyłów – czterdziestokrotnie). Dzięki temu ciepłownie już dziś spełniają wymogi prawne wynikające z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT. Dotyczą one wartości emisyjnych, które zostały określone w pozwoleniach zintegrowanych dla obu ciepłowni – podsumowuje prezes „RADPEC” S.A. Tomasz Nita.

5 czerwca 2020 roku spółka zawarła umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego  w sprawie udzielenia kredytu na sfinansowanie inwestycji. Następnie została podpisana umowa z firmą SBB ENERGY S.A – Generalnym Wykonawcą – na realizację inwestycji dla Ciepłowni Południe i Ciepłowni Północ.

– Cieszę się, żerealizacja tego projektu przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem. Ale jeszcze większą radością napawa mnie fakt, że cały proces modernizacji udało się przeprowadzić bez zmian własnościowych. To było wyzwanie, któremu spółka sprostała, dając sobie szansę na dalszy rozwój. Dzięki przeprowadzonej modernizacji mamy bardziej ekologiczne źródła ciepła dla naszych mieszkańców, a jednocześnie gwarancję stabilności całego systemu ciepłowniczego i bezpieczeństwa dostaw ciepła dla radomian – podkreśla prezydent Radosław Witkowski.

Generalny wykonawca inwestycji zaprojektował, dostarczył, zamontował i uruchomił instalacje odazotowania, odsiarczania i odpylania spalin kotłów pracujących w obu ciepłowniach „RADPEC” S.A. Kompleksowy zakres prac zrealizowanych przez spółkę SBB ENERGY pozwolił na dostosowanie istniejących mocy wytwórczych do wymagań BAT-owskich.

– Kontrakt zrealizowany przez SBB ENERGY na rzecz Spółki „RADPEC” S.A. składał się z 6 etapów, podczas których zostało zmodernizowanych i rozbudowanych o instalację oczyszczania spalin 6 kotłów w Ciepłowni Południe oraz 4 kotły w Ciepłowni Północ. Mimo dużych zawirowań na rynku i wielu trudności w branży w tamtym czasie, cały proces udało nam się przeprowadzić sprawnie i skutecznie. Nie ukrywam, że było to duże wyzwanie, któremu jednak udało się sprostać, przede wszystkim dzięki zaangażowaniu oraz znakomitej pracy całego zespołu realizującego projekt – podsumowuje Ziemowit Słomczyński, prezes SBB ENERGY S.A.

Realizacja projektu pod nazwą „Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT w RADPEC S.A.” była podyktowana wymaganiami prawnymi z zakresu ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej. Dzięki tej inwestycji zarówno Ciepłownia Północ, jak i Ciepłownia Południe mogą funkcjonować zgodnie z nowymi przepisami środowiskowymi, gwarantując radomianom ekologiczny system ciepłowniczy. Poprzez realizację tego projektu znacznie obniżyła się emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, a w rezultacie nastąpiła poprawa jakości powietrza.

Źródło: UM Radom