O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Rektor UTH nagrodzony przez Ministra Edukacji i Nauki

Rektor UTH prof. dr hab. Sławomir Bukowski uhonorowany przez Ministra Edukacji i Nauki.

Rektor UTH, prof. dr hab. Sławomir Bukowski  został uhonorowany przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka nagrodą za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej w roku akademickim 2021/2022 z inicjatywy własnej.

Minister podkreślił, że zaangażowanie i aktywność Pana Rektora na polu organizacyjnym wpływa niezwykle pozytywnie nie tylko na wspólnotę akademicką Uczelni, ale także na społeczności lokalne i regionalne oraz cały system szkolnictwa wyższego i nauki.

Źródło: UTH w Radomiu