O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Rocznice Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

W tym roku Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (PTT) obchodzi 150 lecie powstania. Jednym z założycieli był radomianin dr Tytus Chałubiński.

• 95 lat temu – 7 czerwca 1928 roku z inicjatywy inż. Stanisława Grudzińskiego, przy współpracy Kazimierza Małeckiego powstał Radomski Oddział PTT.

• 30 lat temu – 25 listopada 1993 roku z inicjatywy Janusza Smolki reaktywowano Oddział PTT w Radomiu.

– Poszukujemy informacji o działalności Oddziału PTT w Radomiu w okresie międzywojennym a szczególnie o osobach, które działały w PTT. W tym miejscu apel – jeżeli obecnie ktoś z czytelników i słuchaczy miał przodków związanych z działalnością PTT przed wojną na terenie Radomia i mógłby poszerzyć naszą wiedzę, proszony jest o kontakt z Wojciechem Jabłońskim – prezesem PTT w Radomiu – informuje PTT.

W listopadzie planowane w Radomiu są uroczyste obchody tych rocznic m.in. zorganizowanie sesji popularno – naukowej, wystawę znaczków rajdowych, koncert piosenek turystycznych a także wydanie publikacji na ten temat.