O tym się mówi Ogłoszenia Polska i świat

Rozpoczynają się „Ferie z WOT”

Projekt „Ferie z WOT” cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów, studentów i nauczycieli. 

Rozpoczęło się pierwsze tegoroczne szkolenie podstawowe dla przyszłych żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Projekt „Ferie z WOT” powstał w 2019 roku i od tego czasu cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów, studentów i nauczycieli.

Ochotnicy deklarowali, że do podjęcia decyzji o założeniu munduru skłoniło ich dopasowanie terminu szkolenia do zimowej przerwy międzysemestralnej. Od kilku lat w WOT obserwujemy stale rosnące zainteresowanie służbą młodych osób – w tym uczniów powyżej 18 roku życia oraz studentów uczelni wyższych. Trend ten utrzymuje się także w obecnym czasie.

Największy nacisk podczas szkolenia położony będzie na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki oraz przetrwania. Ważnymi elementami będą również pomoc przedmedyczna czy topografia. Całość zmagań zakończy przysięga wojskowa na której nowi żołnierze wypowiedzą słowa roty przysięgi i tym samym rozpoczną służbę dla Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na 2023 rok, obok naboru zimowego, zaplanowane są jeszcze trzy wcielenia – zarówno na szkolenia podstawowe, jak i wyrównawcze w terminach kolejno: 13-28 maja (podstawowe) i 21-28 maja (wyrównawcze), w ramach akcji „Wakacje z WOT” 1-16 lipca (podstawowe) i 9-16 lipca (wyrównawcze),18 listopada-3 grudnia (podstawowe) oraz 26 listopada-3 grudnia (wyrównawcze). 

Aby zdążyć przed wyznaczonym terminem, osoby zainteresowane służbą w WOT, powinny już teraz złożyć wniosek poprzez kontakt z rekruterem Wojsk Obrony Terytorialnej (https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl) lub udać się osobiście do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacji właściwego do miejsca zameldowania. Terytorialną Służbę Wojskową można następnie odbywać w innym miejscu, np. miejscu zamieszkania, nauki czy też studiów. 

Źródło: wojsko-polskie.pl