O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Rusza II Etap Konsultacji z mieszkańcami Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia

Dziś, 27 marca 2023 roku, rusza II Etap Konsultacji z mieszkańcami Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) to dokument strategiczny, który stanowi punkt odniesienia do działań mobilnościowych dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia. Dotyczy zagadnień związanych z transportem i mobilnością. Kładzie nacisk na ekologiczne formy przemieszczania się, co zobrazowane zostało w odwróconej piramidzie mobilności. Założeniem dokumentu jest zwiększanie dostępności czasowej oraz przestrzennej do celów podróży i usług.

W skład Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia wchodzą: Radom, Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Pionki, Miasto Pionki, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew.

Dziś, 27 marca 2023 roku, rusza II Etap Konsultacji z mieszkańcami Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia.

Formularze do etapu II konsultacji społecznych można odnaleźć na stronie internetowej www.konsultacje.radom.pl

Wspomniane formularze można składać w terminie od 27 marca do 7 kwietnia w formie elektronicznej i papierowej:

  • adres e-mail: [email protected]
  • Biuro Obsługi Mieszkańca – ul. Kilińskiego 30 (pok. 19),
  • Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji społecznej, ul. Żeromskiego 53 (pok. 104),
  • Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki, Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 15.