Inwestycje O tym się mówi Polska i świat Społeczeństwo

Ruszył program „Mazowsze dla seniorów”

Wyjazdy szkoleniowo-integracyjne, pikniki edukacyjne, olimpiada sportowa czy zakup potrzebnego sprzętu – to tylko niektóre z zadań, na jakie rady senioralne mogą pozyskać wsparcie z programu „Mazowsze dla seniorów”.

Ruszył właśnie nabór do programu „Mazowsze dla seniorów”. Wnioski będzie można składać do 17 lutego za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP. Na tegoroczną edycję samorząd przeznaczył ponad 1 mln zł.

Jak mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, program „Mazowsze dla seniorów” ma bardzo dużą wartość społeczną.

– Nasze programy wsparcia umożliwiają realizację inwestycji drogowych, remonty placówek oświatowych i kulturalnych, pomagają w tworzeniu nowych przedszkoli i żłobków, a także w zakupie sprzętu dla OSP. Tworząc autorskie programy, nie zapominamy również o seniorach, którzy są aktywni i chcą zmieniać na lepsze swoje otoczenie. Dlatego również w tym roku przeznaczyliśmy ponad milion złotych z budżetu województwa dla gminnych rad senioralnych – mówiła Elżbieta Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

W naszym regionie powstaje coraz więcej stowarzyszeń i organizacji zrzeszających osoby w wieku senioralnym, nie dziwne ponieważ co czwarty mieszkaniec województwa mazowieckiego ma ponad 60 lat. Funkcję zrzeszającą osoby w wieku senioralnym pełnią również tak zwane gminne rady senioralne. W naszym regionie jest ich ponad 60. W skład rad mogą wejść przedstawiciele seniorów i działających na ich rzecz organizacji, a także podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Gminna rada seniorów reprezentuje interesy osób starszych i pełni funkcję doradczą, może także realizować własne inicjatywy.