Inwestycje O tym się mówi PAP Radom i okolice Społeczeństwo

Samorząd Mazowsza przeznaczy 17 mln zł na inwestycje w regionie radomskim i powiecie grójeckim

Prawie 17 mln zł trafi do regionu radomskiego i powiatu grójeckiego. To wsparcie samorządu województwa na m.in. nowe boiska, modernizację oświetlenia zewnętrznego, czy rozwój świetlic wiejskich i domów kultury. W czwartek podpisano umowy.

Obecny na uroczystości wicemarszałek Rafał Rajkowski podkreślił, że ostatnie dni to intensywny czas podpisywania umów na wiele różnorodnych inwestycji.

– Na początku tygodnia były to umowy m.in. na zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Iłży, czy na budowę kanalizacji w gminach Tczów i Sieciechów. Dziś podpisujemy umowy dotyczące kolejnych projektów, na blisko 17 mln zł – powiedział Rajkowski.

W ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023” gminy i powiaty z województwa mazowieckiego mogły ubiegać się o pieniądze na budowę, przebudowę, modernizację i remont obiektów sportowych. W subregionie radomskim i pow. grójeckim wsparcie w wysokości ponad 8,7 mln zł otrzymało 38 inwestycji. W czwartek podpisano umowy na realizację 33 z nich na ponad 7,2 mln zł. Jest to m.in. budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Tymienicy Starej gm. Chotcza i modernizacja boiska do piłki nożnej przy PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni-Letnisku.

Na realizację autorskiego projektu „Mazowsze dla klimatu” samorząd województwa przeznaczył blisko 16,5 mln zł, dzięki czemu zostanie zrealizowanych 120 inwestycji. Podpisane w czwartek umowy z gminami w regionie radomskim i powiecie grójeckim dotyczyły 20 projektów z dofinansowaniem w sumie na ponad 2,8 mln zł. To m.in. budowa tężni solankowej w miejscowości Głowaczów czy wymiana świetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Ciepielów.

 

Program „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” to nowa pozycja wśród programów wsparcia samorządu województwa. W jego ramach samorząd województwa udziela pomocy finansowej gminom na rozwój tzw. centrów integracyjno-kulturalnych, np. świetlic wiejskich, gminnych i osiedlowych ośrodków kultury, domów kultury itp. Sejmik województwa przeznaczył na ten cel ponad 30,7 mln zł. Wśród dofinansowanych projektów znalazło się 41 inwestycji z regionu radomskiego i powiatu grójeckiego. Wsparcie z budżetu województwa to ponad 5,1 mln. Pieniądze zostaną przeznaczone na dofinansowanie m.in. adaptacji budynku Białobrzeskiego Centrum Kultury „Białe Brzegi” w Białobrzegach czy remont budynku świetlicy w Klwowie.

 

W ramach programu „Mazowsze dla miejsc pamięci” o pomoc finansową mogły ubiegać się gminy i powiaty województwa mazowieckiego oraz dzielnice m.st. Warszawy. Pozyskane środki mogły przeznaczyć na rewitalizację miejsc związanych z pamięcią narodową takich jak: pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, nagrobki czy tablice upamiętniające wydarzenia lub postacie historyczne. Samorząd województwa dofinansował w tym roku 41 miejsc pamięci kwotą 2 mln zł. W regionie radomskim i powiecie grójeckim wsparcie w wysokości ponad 395,6 tys. zł otrzymało 9 takich miejsc w gminach: Szydłowiec, Przysucha, Borkowice, Sienno, Ciepielów, Jastrzębia, Wolanów, Warka i Belsk Duży.

W tym roku jednostki ochotniczej straży pożarnej z Mazowsza otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remont lub modernizację strażnic. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się remonty i modernizacje strażnic OSP, m.in. w Kaszowie (gm. Stara Błotnica), Wólce Łęczeszyckiej (gm. Belsk Duży), w Rzeczniowie oraz we Wsoli (gm. Jedlińsk). Natomiast OSP Pawliczka (gm. Rzeczniów) oraz OSP Jedlińsk (gm. Jedlińsk) zakupią nowe samochody ratowniczo-gaśnicze. W sumie na realizację tych 6 projektów samorząd województwa przeznaczył 405 tys. zł. (PAP)

Autorka: Ilona Pecka

ilp/ jann/

Źródło: fot. Wojewódzki Radom