O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Sanktuarium w Czarnej będzie obchodzić 24. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Wychowawczyni

Sanktuarium w Czarnej będzie obchodzić 24. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Wychowawczyni. Cudowny obraz był koronowany przez prymasa Polski i dwóch radomskich biskupów.

Obchody tej ważnej rocznicy odbędą się w niedzielę 3 września. O godz. 12.00 będzie sprawowana uroczysta Msza św. pod przewodnictwem bp Marka Solarczyka.

Kościół w Czarnej został zaliczony w 1963 r. przez bp Jana Kantego Lorka do diecezjalnych sanktuariów.

Starania o koronację obrazu Pani Czarneckiej rozpoczął w 1980 r. ordynariusz sandomierski ks. bp Piotr Gołebiowski.

Przygotowania do koronacji rozpoczęły się w październiku 1990 r. Podjęto wówczas 9 miesięczną nowennę modlitewną, w czasie której cudowny obraz nawiedzał domy wiernych mieszkających na terenie dekanatu koneckiego. Ludzie podjęli także duchowe zobowiązania, które wraz z podziękowaniami za otrzymane łaski zostały odnotowane w „Księdze duchowych koron”. Księga ta była później wręczona papieżowi Janowi Pawłowi II podczas jego pobytu w Radomiu 4 czerwca 1991. Tego dnia Ojciec Święty pobłogosławił także korony dla Matki Bożej i Dzieciątka Jezus z czarneckiego wizerunku.

Cudowny obraz Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej koło Końskich był koronowany przez prymasa Polski kard. Józefa Glempa, bp Jana Chrapka, ówczesnego ordynariusza radomskiego i bp Edwarda Materskiego. Koronacja odbyła się 5 września 1999 r. Towarzyszyły jej fanfary. W uroczystościach wzięło udział kilkunastu biskupów, ok. 120 kapłanów oraz przeszło 100 tys. wiernych.

Ks. Biskup ordynariusz Diecezji Radomskiej, Jan Chrapek przy powitaniu zebranych zwracał uwagę na różnorodność potrzeb człowieka i zaznaczał, jak ważne jest dobre wychowanie w rodzinie i w szkole. Pod koniec uroczystości zaapelował do wszystkich nauczycieli, by właśnie u Matki Bożej Wychowawczyni szukali wzoru w wychowaniu młodzieży, rozpoczynającej nowy rok szkolny.

Z kolei ks. Prymas uświadamiał w kazaniu, że wychowanie, to nie to samo, co hodowanie, czy wykształcenie. Przypominał, że obowiązek wychowania spoczywa w pierwszym rzędzie na rodzinie, potem na Kościele, oraz katolickich organizacjach społecznych. Wskazywał na wielkich wychowawców w Kościele, między innymi na św. Wincentego Pallottiego czy bł. Bronisława Markiewicza.

Kult Maryjny w Czarnej rozpoczął się na przełomie XVI i XVII w. Matka Boża ukazała się wówczas nad rzeką Czarną, na krzaku jałowca. Ujrzeli ją robotnicy, którzy pracowali przy wypalaniu węgla drzewnego. W miejscu objawienia, mieszkańcy osady wybudowali kapliczkę i umieścili w niej obraz Matki Bożej namalowany przez nieznanego autora.

Z każdym rokiem przybywało do kapliczki coraz więcej pielgrzymów, którzy pragnęli modlić się przed cudownym wizerunkiem Maryi. Kapliczka okazała się za mała, potrzebny był kościół murowany. Pozwolenie na jego budowę otrzymała w 1763 r. hrabina Izabela Małachowska z Humieckich, jednak i on po latach nie mógł pomieścić przybywających wiernych.

Na początku XX w. postanowiono wybudować większy kościół, który pomieściłby parafian i coraz liczniej przybywających pielgrzymów. Budowę świątyni rozpoczęto w 1909 r., jednak przerwał ją wybuch I wojny światowej. Prace budowlane wznowiono po ośmiu latach i zakończono je w 1930 r. W tym samym roku kościół był konsekrowany. Parafia w Czarnej była erygowana w 1919 r.

Opiekę nad Sanktuarium od 1971 r. sprawują księża i bracia Pallotyni.

Źródła: radioplus.com.pl / sanktuarium-czarna.pl / konskie.travel

Foto: sanktuarium-czarna.pl