• Na czasie O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo Wyróżnione

  Straż Graniczna poszukuje pracowników

  Straż Graniczna poszukuje pracowników. Jakie są wymagania?

  Jak informuje NOSG poprzez swoją stronę, praca w Straży Granicznej umożliwia stabilne zatrudnienie i możliwość stałego doskonalenia zawodowego w specjalnych ośrodkach szkolenia.

  – Oferujemy – stabilne zatrudnienie i możliwość stałego doskonalenia zawodowego w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej. Gwarantujemy również szerokie perspektywy rozwoju, a także szansę wyboru specjalizacji w wielu dziedzinach, między innymi jako ekspert do spraw fałszerstw dokumentów, specjalista do spraw migracji, kontroler ruchu granicznego, pirotechnik bądź funkcjonariusz w zespole interwencji specjalnych, technik kryminalistyczny czy też przewodnik psa służbowego – pisze na swojej stronie Straż Graniczna.

  Nadwiślański Oddział Straży Granicznej poszukuje osób, które są pełnoletnie, niekarane, posiadają polskie obywatelstwo i co najmniej średnie wykształcenie.

  Oprócz stabilizacji i rozwoju zawodowego Straż Graniczna oferuje – prawa emerytalne po 25 latach służby, nagrody jubileuszowe i motywacyjne, z kolei od marca br. dodatek graniczny, a jeżeli służba jest pełniona w jednostkach na terenie Warszawy, także dodatek stołeczny.

  Przyszli funkcjonariusze mogą również liczyć na dodatkowy zastrzyk finansowy w postaci dodatku –  na remont mieszkania lub brak mieszkania, pomoc finansową na kupno domu czy mieszkania, oraz zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby. Każdemu funkcjonariuszowi SG przysługuje ponadto tzw. „mundurówka” i „trzynastka” czyli 13-ta pensja, a także dofinansowanie do wypoczynku.

  Straż Graniczna zwiększyła limit przyjęć do służby. Zamierza przyjąć ponad tys. nowych osób

  Postępowanie kwalifikacyjne podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność dokumentów złożonych przez kandydata i przeprowadza z nim rozmowę kwalifikacyjną. Następnie kierowany jest na badanie psychologicznie oraz psychofizjologiczne, czyli tzw. wariograf. W drugim etapie postępowania kandydaci rozwiązują testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego, przechodzą egzamin ze sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną. Po jej pozytywnym przejściu, kandydaci poddani są komisji lekarskiej, która ustala ich zdolność do służby.

  Szczegółowe informacje na temat naboru zamieszczone są na stronie internetowej oddziału w zakładce REKRUTACJA DO SŁUŻBY W SG, ale także o naborze można porozmawiać, dzwoniąc pod numer 22 513 22 22. Dla usprawnienia rekrutacji powołano koordynatorów do spraw naboru do służby w poszczególnych placówkach SG podległych Nadwiślańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej, których wykaz można znaleźć TUTAJ.

  Źródło: NOSG