Radom i okolice Społeczeństwo

Strzelanie „na nowo” w 6 MBOT 

Wojska Obrony Terytorialnej ujednolicają zasady bezpiecznego posługiwania się bronią. Obecnie jest wprowadzany Program Strzelań z Broni Strzeleckiej (PSBS), opracowany przez żołnierzy Wojsk Specjalnych. Kadra 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej intensywnie szkoliła przyszłych instruktorów. 

Specjalny system, który został w wprowadzony w celu ujednolicenia zasad bezpiecznego posługiwania się bronią w Wojsku Polskim, zwany „ABC” został opracowany pod okiem oficerów wojsk specjalnych, którzy swoje doświadczenia nabywali w realnych warunkach podczas misji zagranicznych.  

W 6 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej odbyło się czwarte w tym roku szkolenie zgodnie z nowym programem strzelań z broni strzeleckiej. Pierwszy etap szkolenia, który rozpoczął się w poniedziałek 13 listopada, obejmował obsługę pistoletu VIS- 100 i karabinka MSBS Grot. Szkolenie miało na celu doskonalenie bezpiecznego posługiwania się bronią, usuwania typowych i nietypowych dysfunkcji broni, przyjmowanie prawidłowej postawy strzeleckiej, manualne czynności pracy na broni, doskonalenia prowadzenia celnego ognia pod reżimem czasowym. 

Spośród żołnierzy, którzy osiągnęli najlepsze wyniki na strzelnicy i chcieli rozwinąć swoje umiejętności, wyłonieni zostali kandydaci na instruktorów. Wzięli oni udział w kolejnym etapie szkolenia – kursie instruktorsko-metodycznym. Ważnym kryterium wyboru przyszłych instruktorów była nie tylko posiadana przez nich wiedza i umiejętności w zakresie posługiwania się danym rodzajem broni, ale przede wszystkim zdolność do jasnego i rzetelnego przekazywania wiedzy żołnierzom.  

 – 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej jest jedną z nielicznych brygad, która w swoich szeregach posiada już wykwalifikowanych instruktorów. Szkolenie prowadzone było w 61 Batalionie Lekkiej Piechoty w Książenicach oraz w 63 Batalionie Lekkiej Piechoty w Nowym Mieście nad Pilicą. W sumie do szkolenia przystąpiło ponad 30 żołnierzy z całej brygady   

mówił major Tomasz Klimaszewski, Szef Sekcji Szkolenia 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Poprzedni system szkolenia przewidywał strzelanie głównie na dalszych odległościach i zazwyczaj z postawy leżącej. Nowy program nastawiony jest na realizm szkolenia – mobilność i ruch.

Żołnierz rozpoczynający szkolenie będzie uczony prowadzenia ognia zaczynając od postawy stojącej, przez klęczącą z zejściem do leżącej. Ponadto w nowym systemie bardzo duży nacisk położony jest na pracę manualną na broni.

W przygotowywaniu nowego systemu uwzględniono również doświadczenia ostatnich konfliktów zbrojnych.