O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Studium Życia Rodzinnego rozpoczyna kolejną edycję

Studium Życia Rodzinnego rozpoczyna kolejną edycję szkoleń. Zaproszenie skierowane jest do osób, które chcą być doradcami życia rodzinnego i do pragnących działać na rzecz dobra rodzin. Pierwsze spotkanie odbędzie się 28 października. Kurs trwa przez rok.

Tematyka szkolenia obejmuje wiedzę z zakresu teologii małżeństwa i rodziny, antropologii, elementów psychologii i pedagogiki, odpowiedzialnego rodzicielstwa i komunikacji w rodzinie, teologii moralnej, bioetyki. Zajęcia będą prowadzone raz w miesiącu w wyznaczone soboty.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby w wieku 25 – 50 lat, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie.

Pierwsze spotkanie dla kandydatów na doradców życia rodzinnego odbędzie się w sobotę 28 października o godz. 15.00 w siedzibie Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu.

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać bezpośrednio drogą elektroniczną bądź telefonicznie. Kandydaci powinni złożyć podanie i krótki życiorys, do tego załączyć opinię księdza proboszcza, oraz kopię dokumentu stwierdzającego przynajmniej średnie wykształcenie. Potrzebne są również dwa zdjęcia.  

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: [email protected], lub pocztą: Wydział Duszpasterstwa Rodzin, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom.

Do udziału w szkoleniu zaprasza ks. Krzysztof Bochniak Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

Źródło: ekai.pl

Foto: facebook.com/ASZrodzinnego