O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Stypendyści FDNT zakończyli letni obóz w Radomiu

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia zakończyli w niedzielę 23 lipca letni obóz w Radomiu. W naszym mieście przebywali od 14 lipca. Gościli w wielu parafiach na terenie diecezji radomskiej.

Na zakończenie wakacyjnego obozu bp Marek Solarczyk przewodniczył uroczystej Mszy św. w radomskiej katedrze pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny. W homilii zaapelował do młodych, aby rozwijali w sobie dary Boga i poszukiwali w życiu nauczycieli dobrego zasiewu.

Po Mszy św. młodzi stypendyści wysłuchali koncertu zespołu „Tylko Ty”, w którego skład wchodzą byli absolwenci FDNT. Koncert odbywał się w muszli koncertowej parku im. T. Kościuszki w Radomiu.

Obóz stypendystów w Radomiu trwał od 14 lipca. Wzięło w nim udział 700 uczniów z całej Polski. Oprócz tego była jeszcze grupa ponad 100 osobowa, w której skład wchodzili wolontariusze, siostry zakonne i księża, a także absolwenci programu stypendialnego. W miejscach, gdzie byli zakwaterowani mieli konferencje duchowe i spotkania integracyjne. Ich czas wypełniała modlitwa, codzienny udział we Mszy św. Poza tym mieli interesujące spotkania, ciekawe wycieczki, sportowe rywalizacje i rozwijające zajęcia.

Obóz odbywał się pod hasłem „Siła w Miłości”. Symbolem było serce złożone ze splecionych dłoni. Do tegorocznego hasła i symbolu nawiązał bp Marek Solarczyk, podczas homilii wygłoszonej w bazylice św. Kazimierza w Radomiu.

„To jest przede wszystkim ten motyw, który mówi: „My żyjemy dzięki Bogu”. To co my sobie wyobrażamy jako serce – znak i symbol miłości – ono bije dla nas, my żyjemy dzięki niemu. To co jest wyjątkowym znakiem św. Kazimierza i św. Jana Pawła II jest to, że ich serce bije dla innych i dzięki ich sercu to co jest od Boga, dociera do drugiego człowieka, kocha i to kształtuje i sprawia, że człowiek jest zaopiekowany i ma nadzieję” – powiedział bp Marek Solarczyk

W niedzielę stypendyści odwiedzili w sumie piętnaście radomskich parafii. Dzielili się świadectwem wiary i dziękowali za wsparcie Fundacji. Następnie udali się do Muzeum Historii Najnowszej Radomia i poznali historię miasta.

Następnego dnia mieli możliwość wzięcia udziału w różnych warsztatach odbywających się na wydziałach UTH: medycznym, mechanicznym, inżynierii chemicznej, towaroznawstwie, sztuce, filologii i pedagogice. Potem wyruszyli na interesującą wycieczkę. Zwiedzili Opactwo Cysterskie w Wąchocku. Oglądali też przepiękne ogrody w Arboretum w Marculi. Byli również w sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej oraz w muzeum Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej.

We wtorek 18 lipca zwiedzili Muzeum Wsi Radomskiej, potem byli w Muzeum Iluzji. Stypendyści zakwaterowani w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego spotkali się z bp Piotrem Turzyńskim i uczestniczyli we Mszy św. celebrowanej przez niego w seminaryjnej kaplicy. W homilii polonijny biskup radził im, aby oddawali się we wszystkim Bogu i ufali Jego planom. Przypominał, że Pan Bóg potrzebuje ludzi, którzy będą realizować Jego piękne zamierzenia i że każdy człowiek ma w swoim życiu wyjątkowy cel.

Szóstego dnia byli na wycieczce w Czarnolasie. Tam zwiedzili Muzeum Jana Kochanowskiego, poznając historię życia i bogatą twórczość wielkiego poety. Następnie udali się do Królewskich Źródeł, a potem uczestniczyli we Mszy św. w kościele św. Józefa w Jedlni Letnisko.

W czwartek 20 lipca odbyły się liczne rywalizacje sportowe w ramach Dnia Sportu. Stypendyści zmagali się w sztafetach, rywalizowali w różnorodnych dyscyplinach biegowych, grali drużynowo w siatkówkę, skakali w dal i brali udział w zajęciach z fitnessu.

Ósmego dnia uczestniczyli we Mszy św. prymicyjnej absolwenta FDNT,  pochodzącego z diecezji ełckiej, z miejscowości Augustów,  ks. Kamila Wielgata. Tego dnia zwiedzili Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

W sobotę 22 lipca był dzień skupienia w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Wysłuchali również konferencji ks. Marka Dziewieckiego i ks. Krzysztofa Kołtunowicza.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana w 2000 r. przez Konferencję Episkopatu Polski, jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Organizacja ma na celu promować nauczanie Jana Pawła II i wspierać określone przedsięwzięcia społeczne, zwłaszcza w dziedzinie edukacji i kultury.
Organizacją kierują: Rada składająca się z dziesięciu osób raz Zarząd liczący czterech członków. Na czele Rady stoi ks. kard. Kazimierz Nycz, a przewodniczącym Zarządu jest ks. Dariusz Kowalczyk. Siedziba Fundacji znajduje się w Warszawie w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Nadzór państwowy nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw oświaty oraz szkolnictwa wyższego a także – niezależnie od nadzoru państwowego – Konferencja Episkopatu Polski, jako Fundator.

Obozy wakacyjne są stałym punktem programu w formacji stypendystów. Pomocą fundacji objęci są młodzi zdolni ludzie pochodzący z małych miejscowości, z niezamożnych rodzin, wyróżniający się spośród innych uczniów wysoką średnią ocen.

 

 

Źródło i foto:  facebook.com/FundacjaDzieloNowegoTysiaclecia