Radom i okolice

Sukces radomskiego profesora Radomira Jasińskiego

Sukces radomskiego profesora Radomira Jasińskiego. Został umieszczony w najnowszej edycji rankingu TOP 2%, zawierającego nazwiska badaczy, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów, opracowanego przez analityków z Uniwersytetu Stanforda, wydawnictwo Elsevier i firmę SciTech Strategies.

 

Prof. Radomir Jasiński z Radomia, znalazł się w najnowszej edycji rankingu TOP 2%, zawierającego nazwiska badaczy, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów, opracowanego przez analityków z Uniwersytetu Stanforda, wydawnictwo Elsevier i firmę SciTech Strategies.

Radomir Jasiński wykształcenie zdobywał na Politechnice Radomskiej oraz w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Stopień doktora habilitowanego uzyskał decyzją Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej. Jego dorobek naukowy liczy ponad 100 publikacji w wydawnictwach o uznanej międzynarodowej renomie, indeksowanych przez JCR. Obecnie jest profesorem Politechniki Krakowskiej, prodziekanem ds. ogólnych, Kierownik Studium Doktoranckiego . Jest kierownikiem grupy badawczej fizycznej chemii organicznej i organokatalizy, Studiów Doktoranckich przy WIiTChem, recenzentem w ponad dwudziestu wysokiej rangi czasopismach naukowych wydawanych przez American Chemical Society, Royal Chemical Society, Wiley, Springer. Naukowiec jest edytorem serii „Chemistry” periodyku „Technical Transactions”., członek Editorial Board periodyków naukowych „Symmetry”, „Organics”, „Chemistry and Chemical Technology” oraz należy do zarządu małopolskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Sprawuje również funkcję wiceprezesa Radomskiego Towarzystwa Naukowego.Należy do ruchu Wojewódzki Radom.

Źródło informacji: wojewodzkiradom.pl/chemia.pk.edu.pl/facebook.com/RadomskieTowarzystwoNaukowe