Na czasie Publicystyka Religia Światełko wiary

Św. Hilary z Poitiers – Biskup i Nauczyciel Kościoła

Św. Hilary żył w IV wieku. Pochodził z pogańskiej rodziny. Po nawróceniu został biskupem Poitiers. Walczył z herezją ariańską. Był kierownikiem duchowym św. Marcina, przyszłego biskupa Tours. Na wygnaniu napisał traktat o Trójcy Świętej.

Hilary urodził się w 320 r. w Poitiers. Pochodził z pogańskiej rodziny. Zdobył szeroką wiedzę ucząc się w szkołach rzymskich i greckich. Gdy poznał religię chrześcijańską i zgłębił Pismo Święte, postanowił zostać wyznawcą Chrystusa. Duże wrażenie zrobiły na nim nauki ewangeliczne. Przyjął chrzest św. i wraz z żoną prowadził życie klasztorne. Sam przygotowywał się do stanu duchownego.

Około 350 r. został Biskupem. Był to czas panowania cesarza Konstancjusza II, który sprzyjał arianom. Biskup Hilary był jednym z hierarchów, który nie dał się ani przekonać, ani zastraszyć. Wytrwale walczył słowem i piórem przeciwko herezji ariańskiej, która zmierzała do całkowitego zniszczenia nauki Apostolskiej. Został za to przez cesarza skazany na wygnanie do Frygii w Azji Mniejszej (obecna Turcja). W tym czasie napisał kilka ważnych dzieł, w których wykazał i udowodnił istotę Trójcy Świętej. Pisma te przesłał samemu cesarzowi.

W 359 r. na zborze w Rimini arianie ogłosili swoje herezje jako prawdę, lecz cesarz nie dowierzając temu, zwołał drugi zbór w Seleucji. Wezwał na niego Biskupa Hilarego w nadziei, że go na swoją stronę przeciągnie. Hilary wygłosił wówczas doniosłą mowę, którą przekonał wielu heretyków o prawdzie wiary katolickiej. Sam Konstancjusz nie nawrócił się, ale zezwolił Hilaremu wrócić do diecezji.  

Diecezjanie przyjęli go z radością i tryumfem, a on dalej zwalczał herezję ariańską. Był przez wiernych czczony jako święty już za życia. Przez jego ręce Bóg wskrzesił dziecko, które umarło bez chrztu św.

Biskup Hilary umarł w 369 r. Kościół zaliczył go do grona świętych po wielu cudach jakich doznawali ludzie za jego wstawiennictwem.

Jego doczesne szczątki zostały złożone w bazylice cmentarnej we Francji w Poitiers, jednak w 1562 r. dużą ich część zniszczyli kalwini. Ocalały tylko te części relikwii, które były umieszczone w kościele św. Dionizego w Paryżu a także te, które były podarowane dla kościoła św. Jerzego w Le Puy. Te z kolei sprowadzono w 1698 r. do kościoła w Poitiers.

Papież Pius IX nadał mu zaszczytny tytuł: „Nauczyciela Kościoła świętego.“

Do jego uczniów należał św. Marcin z Tours, którego ochrzcił i był jego kierownikiem duchowym.

Św. Hilary jest patronem Poiteirs i La Roche.

W ikonografii św. Hilary przedstawiany jest w stroju biskupim. Jego atrybutami są: księga, laska pasterska, mitra, pióro pisarskie, piorun; smok lub wąż, które symbolizują arian.

Źródła: „Żywoty Świętych Pańskich” – ks. Piotr Skarga, o. Prokop Leszczyński, o. Otto Bitschnau  /  brewiarz.pl

Foto:  pl.wikisource.org/wiki