Radom i okolice Społeczeństwo Sport

Szermierka wraca do Radomia!

Szermierka wraca do Radomia! Już jutro w Kamienicy Deskurów odbędą się pierwsze zajęcia dla chętnych. Każdy może spróbować swoich sił!

Fundacja Radomska Szermierka Klasyczna, której prezesem jest Paweł Murawski, od piątku, 15 czerwca br., będzie realizować zadanie publiczne, w ramach Budżetu Obywatelskiego pt.”Szermierka Sport dla Każdego !”.

Głównym miejscem spotkań będzie Rynek i Kamienica Deskurów.

– Zapraszamy wszystkich chętnych na nasze pierwsze zajęcia w sobotę, 15 czerwca o godzinie 11.00 do Kamienicy Deskurów przy ulicy Rynek 15 w Radomiu. Na pierwszym spotkaniu omówimy wszystkie zasady późniejszych spotkań. Potem zajęcia będą odbywać się jeden raz w tygodniu, w weekendy. Nasza oferta jest skierowana do wszystkich chętnych, ale głównie do dzieci i młodzieży

przekazał organizator, Paweł Murawski.

– Chętni w wieku od 10 lat i więcej mogą się zgłaszać nie tylko z terenu Radomia. Zajęcia skierowane są dla wszystkich: zarówno dziewcząt, jak i chłopców. Wracamy i nawiązujemy do historii tego sportu w Radomiu

dodał.

Historia radomskiej szermierki

W 1953 roku powstało ogólnopolskie Zrzeszenie Sportowe „Zryw”, mające na celu rozwój sportu, szczególnie wśród młodzieży szkolnej. Jedną z proponowanych konkurencji była miedzy innymi szermierka. Taka sekcja szermiercza powstała również w Radomiu.

Początki były trudne, większość pierwszych treningów odbywała się na „świeżym powietrzu”, w miejscach dość egzotycznych, np. na terenie zakładu „ZREMB”, na improwizowanej „planszy szermierczej”, zbitej z desek budowalnych. Później szermierze rozpoczęli swoje treningi na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Radomiu przy ul. Jaracza. Drużyna żeńska ćwiczyła tam floret sportowy, a męska również floret i szablę. Zrzeszenie Sportowe „Zryw” i powstające kluby ogólnopolskie, w tym „Zryw – Radom”, działały w ramach Szkolnych Związków Sportowych.

Obie te drużyny szermiercze prowadził Paweł Tymirski, trener klasy sportowej. Pod jego kierunkiem starsza młodzież i seniorzy, uprawiali również szermierkę w ówczesnym Klubie Sportowym „Budowlani – Radom”, gdzie oprócz floretu i szabli ćwiczono szpadę. Ponadto w latach 1958 – 59 w ramach Ludowych Zespołów Sportowych, istniał klub szermierczy „Leśnik – Radom”, którego założycielem była Andrzej Mędrzycki, późniejszy znany dziennikarz radomski.

Miejscami treningów były nie istniejące już dziś sale gimnastyczne Gimnazjum i Liceum im. M. Konopnickiej, przy ul. Żeromskiego, czy też Technikum Budowlanego przy ul 1 Maja, obecna ul. 25 Czerwca.

Szermierze z naszego miasta, od początków lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, do połowy lat sześćdziesiątych, brali udział w wielu regionalnych i ogólnopolskich zawodach, zdobywając liczne nagrody.

Ta sportowa działalność wygasła około 1967 roku, wraz ze śmiercią trenera. Znaczący wpływ na rozwój szermierki w Radomiu, mieli ówcześni zawodnicy: Jerzy Łodygowski, Jerzy Derfla, Zdzisław Skoneczny, Kazimierz Jasiński, Eugeniusz Szulakiewicz, Janusz Wojcieszek, czy późniejszy szef polskiego korpusu dyplomatycznego ambasador Wojciech Piekarski, czy wspomniany już Andrzej Mędrzycki.

Reaktywacja

Po ponad pół wieku, od 2012 roku, w ramach działań Grupy Rekonstrukcji Historycznej Policji Państwowej w Radomiu, grupa pasjonatów skupionych wokół Pawła Łuk – Murawskiego, znanego radomskiego rekonstruktora i pasjonata historii, postanowiło wrócić do tych tradycji szermierczych, sięgających również okresu dwudziestolecia międzywojennego.

Rekonstruktorzy swoją przygodę z szermierka, rozpoczęli od nauki „szermierki na bagnety – karabinem szermierczym”, zgłębiając później tajniki floretu, szpady i szabli. Konsekwencją tego było późniejsze zawiązanie „sekcji sportowej szermierki klasycznej”. W reaktywacji szermierki, bardzo ważną datą był 26 września 2022 rok, kiedy to podczas oficjalnej gali 100 – lecia Polskiego Związku Szermierczego, jak miała miejsce w Teatrze Polskim w Warszawie, członkowie sekcji dali pokaz szermierczy na scenie oraz otrzymali Patronat Honorowy Polskiego Związku Szermierczego, na swoje działania.

Spowodowało to powstanie od listopada 2022 roku, grupy „Radomska Szermierka Klasyczna”, której miejscem treningów jest Resursa Obywatelska. Tam też na zasadzie aktywnej rekreacji ruchowej, młodzież szkolna i dorośli, podejmują trud nauki, tego pięknego sportu. „Radomska Szermierka Klasyczna”, jest z jedną grupa oficjalnie działających w strukturach radomskiej „Resursy Obywatelskiej”. Obecnie ćwiczą dwie grupy: „starsza” – zgłębiająca technikę szpady , którą trenuje Paweł Łuk – Murawski oraz „młodsza” – ucząca się floretu, którą trenuje Kacper Murawski.

Źródło: fot. Grupa Rekonstrukcji Historycznej Policji Państwowej z Radomia