O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Społeczna readaptacja skazanych celem współpracy między instytucjami

Oddział Zewnętrzny w Stawiszynie Aresztu Śledczego w Grójcu rozpoczął współpracę z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białobrzegach. Celem wspólnych działań jest społeczna readaptacja skazanych. Zgodnie z Kodeksem karnym wykonawczym, w wykonywaniu kar, środków karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, w szczególności związanych z pozbawieniem wolności, mogą współdziałać m.in. organizacje oraz instytucje, których celem działania […]

Czytaj więcej