O tym się mówi Ogłoszenia Radom i okolice Społeczeństwo

Darmowe obiady dla seniorów. Rusza program „Poczta obiadowa”

To akcja skierowana do osób, które ukończyły 70 lat. Polega na dostarczeniu osobom starszym dwóch bezpłatnych obiadów tygodniowo.

Read More
O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Społeczna readaptacja skazanych celem współpracy między instytucjami

Oddział Zewnętrzny w Stawiszynie Aresztu Śledczego w Grójcu rozpoczął współpracę z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białobrzegach. Celem wspólnych działań jest społeczna readaptacja skazanych. Zgodnie z Kodeksem karnym wykonawczym, w wykonywaniu kar, środków karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających i zapobiegawczych, w szczególności związanych z pozbawieniem wolności, mogą współdziałać m.in. organizacje oraz instytucje, których celem działania

Read More
Radom i okolice Społeczeństwo

Pomoc społeczna i sytuacja materialna mieszkańców województwa mazowieckiego w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem przedstawił sytuację materialną i zakres pomocy społecznej mieszkańców województwa mazowieckiego. Według ustaleń Urzędu Statystycznego w Warszawie, w 2021 r. spadła liczba osób pobierających świadczenia w formie pieniężnej i niepieniężnej. Na przykład zasiłek celowy otrzymało 64083 osoby, o 11,8% mniej niż w 2020 r. Zasiłek

Read More