Publicystyka Religia Światełko wiary

Objawienia Maryjne w Siekierkach – Przemyślenia i refleksje. cz. II

Objawienia Maryjne w Siekierkach nie były tylko przesłaniem dla kilkunastoletniej dziewczynki i tych, którzy gromadzili się na miejscu objawień, ale dla całej ludzkości. Przypominają o tym słowa Maryi w czasie objawień w Kibeho: „Gdy objawiam się komuś i rozmawiam z nim, zwracam się do całego świata”.  ‘’Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie,

Read More