Publicystyka Religia Światełko wiary

Święto Trzech Króli – Epifania – Objawienie Pańskie

6 stycznia – w Kościele powszechnym obchodzimy święto Objawienia Pańskiego, zwane popularnie Świętem Trzech Króli. Bóg zjawił się na ziemi w tajemnicy wcielenia, a świat pogański w osobach trzech Mędrców(Magów), złożył pokłon Bogu Wszechmogącemu, Stwórcy wszystkiego, co istnieje.

Read More