Radom i okolice

Termomodernizacja trzech budynków w gminie Kowala

24 marca 2022 roku podpisano uroczyście trzy umowy na przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych w budynku Urzędu Gminy w Kowali-Stępocinie oraz w dwóch Publicznych Szkołach Podstawowych: w Mazowszanach i w Bardzicach. Roboty wykona firma SKADAR Arkadiusz Skawiński we współpracy z PUH „SKADAR” Dariusz Skawiński. Łączny koszt przeprowadzenia robót termomodernizacyjnych wyniesie 7 047 900,00 zł. Inwestycja będzie sfinansowana częściowo z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020; Działanie nr 4.2 Efektywność energetyczna. Gmina Kowala uzyskała dotację w wysokości 3 997 960,02 zł. Inwestycja ma na celu zmniejszenie kosztów użytkowania budynków, a także zwiększenie wykorzystywania energii z OZE. Inwestycja ma także poprawić estetykę i funkcjonalność budynków.

foto: http://www.kowala.pl/