O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

„Terytorialsi” i „Kadeci” połączyli siły

By kształtować patriotyczne postawy i wspólnie działać na rzecz obronności państwa – Liceum Ogólnokształcące Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej i 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej rozpoczynają współpracę.

Porozumienie dotyczące współpracy między Liceum a Brygadą podpisane zostało 22 marca w siedzibie szkoły, podczas spotkania dowódcy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk. Witolda Bubaka z dyrektor szkoły, p. Barbarą Jackowską.   

Liceum Ogólnokształcącego Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej w Lipinach to szkoła z wieloletnią tradycją. Od chwili jej powstania w czasie II Wojny Światowej, po dziś dzień misją szkoły jest wychowywanie i kształcenie charakterów młodych ludzi przez codzienną ciężką pracę nad sobą. Misja ta jest zbieżna z wartościami i celami, jakimi na co dzień kierują się żołnierze w trakcie swojej służby. Dzięki podpisanemu porozumieniu wkład w tą odpowiedzialną i bardzo zaszczytną rolę, jaką jest zaszczepienie zamiłowania do wojska i munduru, będzie miała 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej.    

– Dzięki porozumieniu „Kadeci” będą mogli w szerszym niż dotychczas zakresie korzystać z wiedzy i doświadczenia kadry instruktorskiej brygady, jak również ze sprzętu, którym dysponujemy – mówi dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej – pułkownik Witold Bubak. Z kolei terytorialsi będą mogli korzystać z infrastruktury szkoły, w szczególności ze strzelnicy, która znajduje się przy placówce. To również możliwość organizowania wspólnych ćwiczeń i szkoleń, a to nowe doświadczenie dla obu stron – dodaje dowódca 6MBOT.    

Dyrektor lipińskiego Liceum Kadetów – Barbara Jackowska, zwróciła uwagę, że jedną z zalet zawartego porozumienia z 6 MBWOT jest poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły, poprzez wprowadzenie cykliczych praktycznych zajęć dla jej uczniów.

Bardzo często spotkania z żołnierzami są dużo bardziej kształcące niż czysto teoretyczne zajęcia w szkolnej sali. Celem podpisanego porozumienia są wspólne działania na rzecz obronności Państwa, rozwoju potencjału osobowego Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), wspólnej organizacji przedsięwzięć szkoleniowych, kształtowania postaw patriotycznych, promowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP i służby wojskowej, ze szczególnym uwzględnieniem WOT.