O tym się mówi

Ulicami Radomia przeszła Droga Krzyżowa

Nabożeństwo rozpoczęło się o godzinie 19.00 pod kościołem farnym, przewodniczył mu biskup Marek Solarczyk, prowadził on również rozważania oparte na zapiskach mistyczki i wizjonerki sługi Bożej Wandy Malczewskiej.

Krzyż, (replikę krzyża Światowych Dni Młodzieży, która na co dzień znajduje się w radomskiej katedrze), nieśli: Rycerze Kolumba, przebywający w Radomiu Ukraińcy, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Ruch Światło-Życie, Duszpasterstwo Akademickie i Młodzież Wszechpolska, Boże kobiety, jako reprezentantki kobiet, Koła Żywego Różańca, Rodziny Nazaretańskie i Domowy Kościół, nadzwyczajni szafarze Komunii św., Akcja Katolicka, siostry zakonne, kapłani i ruchy charyzmatyczne, w tym ze wspólnoty Galilea.

O komentarz poprosiliśmy przedstawiciela Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Gabriela Głucha-„Słowa Wandy Malczewskiej wywarły na mnie ogromne wrażenie, wprawiły mnie w wielką zadumę, to nie była tylko podróż ulicami miasta, ale podróż w głąb mej duszy. Napawa mnie dumą, że w moim mieście wciąż tak wielu ludzi manifestuje, co jest w życiu najważniejsze- bóg, który nas tak umiłował, że oddał za nas swe życie”.

Śpiewy podczas nabożeństwa przygotowało Duszpasterstwo Akademickie, a poprowadziła je Katarzyna Piasecka.
Przemarsz zakończył się pod radomską katedrą, Na zakończenie biskup Marek Solarczyk udzielił uczestnikom błogosławieństwa na czas Wielkiego Tygodnia.