Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice Wyróżnione

W budżecie miasta znaleziono pieniądze na stadion

W budżecie miasta znaleziono pieniądze na stadion. Radomscy radni przegłosowali projekty uchwał.

W budżecie miasta znaleziono pieniądze na stadion. Na dokończenie inwestycji brakuje około 24 miliony złotych. Radomscy radni przegłosowali projekty uchwał.

We wtorek 17 stycznia odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. W trakcie spotkania radni zajęli się nad projektem uchwały w sprawie zmiany terminu emisji obligacji komunalnych gminy miasta Radomia. Decyzja wiążąca się z opóźnieniem wykupienia ich spowoduje spadek indywidualnego wskaźnika zadłużenia. W tej sytuacji samorząd nie podejmuje się nowego zobowiązania, lecz przesuwa w czasie wykup już istniejącego zadłużenia. Koszty przesunięcia wykupu obligacji mają wynosić około 8 milionów złotych, natomiast zadłużenie miasta na koniec roku ma wynosić 930 milionów złotych.

W trakcie głosowania, za przyjęciem uchwały zagłosowało 19 radnych, 4 było przeciw, natomiast 5 wstrzymało się od głosu.

Kolejna część nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej została poprzedzona burzliwą dyskusją obecnych na zgromadzeniu radnych. Ta część dotyczyła przyjęcia zmian w uchwale budżetowej.

W trakcie głosowania za przyjęciem uchwały opowiedziało się 20 radnych, 2 było przeciw a 4 się wstrzymało. Tym samym zmiany w budżecie zostały przyjęte, a spółka MOSiR zyska fundusze na podpisanie aneksu z Betonoxem.

Obecny na mównicy prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Grzegorz Janduła zagwarantował, że nadchodzący aneks jest ostatnim.

– Mogę zapewnić, że jest to już ostatni aneks. Prace budowlane mają zakończyć się do 31 maja br., a odbiory techniczne maksymalnie do 31 lipca 2023 roku. – powiedział prezes MOSiR.

Na zgromadzeniu Rady Miejskiej zebrała się spora liczba kibiców Radomiaka, którzy wyrazili swoje niezadowolenie sytuacją ze stadionem oraz pokazali, że sprawa budowy stadionu nie jest im obojętna.