O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

W diecezji radomskiej będzie działała Rada ds. Rodziny

W diecezji radomskiej będzie działała Rada ds. Rodziny. Zostali do niej zaproszeni m.in. kapłani, przedstawiciele Ruchu Domowego Kościoła czy Akcji Katolickiej oraz doradcy rodzinni.

Po raz pierwszy spotkanie członków Rady odbyło się 22 września, w kościele św. Wacława w Radomiu. Jego celem było ukonstytuowanie Rady i podjęcie rozmów, jak najlepiej skorelować działania tych wszystkich, którzy chcą pomóc małżeństwom, rodzinom.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej Mszy św. pod przewodnictwem bp Marka Solarczyka, który na wstępie powiedział:

– Każda Eucharystia, a dzięki niej także każda chwila naszego życia jest niezwykła, bo jest blaskiem wieczności, a więc świętości Boga. Jest zaproszeniem, abyśmy trwali w twej świętości. A dzisiaj przywołując tę rzeczywistość rodzin, stajemy również z tą nasza troską i postanowieniem, aby wspierać świętość rodzin w naszej diecezji – powiedział bp Marek Solarczyk

W homilii mówił:

– Bóg dokonuje swoich dzieł. To, co jest wpisane w nasze życie, to co jest wpisane w świat, który nas otacza, nie wymknęło się Bogu. Ludzie potrafią swoimi decyzjami zniekształcić, zasłonić, czy wręcz próbują zniszczyć, ale Bóg jest ze swoim dziełem i mocą swojej łaski.

Nawiązał też do Listu św. Pawła do Tymoteusza, w którym Apostoł pouczał, że najważniejsze jest, aby być wiernym Bogu.

– Odczytajcie to, że jest. Odczytajcie to, kim jest, czym jest Jego życie, Jego łaska. I tym wypełnijcie to, co was otacza (…) Tam, gdzie jesteście, tam bądźcie świadkami Bożej jasności i mocy przemieniającej.

Przypominał, aby szukać tego, co jest z Boga, a nie tego co dla siebie, a także by zachować wrażliwość na to, co dobre i podążać za pobożnością.

– W tym wszystkim, co jest wrażliwością twego serca niech się wypełnia wrażliwość twojej duszy. Niech to prowadzi do źródła tych wszystkich darów, do Boga. Niech wszelkie pragnienia czerpią ze źródła wszelkiej mocy, czyli Boga. Niech wszelkie owoce, te, które po ludzku jesteśmy w stanie osiągnąć potwierdzają, że są też swoistym znakiem tego, że podążamy do tego wiecznego owocu świętości. A do tego potrzebna jest wiara. Podążaj za wiarą, za miłością, aby to wszystko co jest darem miłości Boga było przez nas przyjęte, docenione, wyrażone, uobecnione, przekazane. A potrzeba do tego wytrwałości i łagodności.  

Podkreślił też, jak ważne jest to, aby rodziny były piękne i silne swoja jednością, miłością i łaską Bożą, gdyż wtedy potrafią dobrze ukształtować człowieka. 

Źródła: radioplus.com.pl / radom.gosc.pl

Foto: radioplus.com.pl