Religia Społeczeństwo

W diecezji radomskiej rozpoczynają się szkolenia dla proboszczów w związku z tzw. ustawą Kamilka

W czwartek rozpoczną się obowiązkowe szkolenia dla proboszczów z diecezji radomskiej dotyczące wdrożenia w parafiach i placówkach prowadzonych przez podmioty kościelne standardów ochrony małoletnich i osób bezbronnych.

Dekret w tej sprawie podpisał ordynariusz radomski bp Marek Solarczyk. W dokumencie wyjaśnił, że w związku z wejściem w życie 15 lutego nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw (zwanej też „ustawą Kamilka”) i modyfikacją szeregu obowiązujących w Polsce przepisów, zostały nałożone na liczne podmioty nowe obowiązki w zakresie ochrony małoletnich.

– Jednym z tych obowiązków jest wprowadzenie do 15 sierpnia 2024 roku tzw. standardów ochrony małoletnich, które dotyczą także kościelnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych

podkreślił biskup.

Jednocześnie ordynariusz radomski zaznaczył, że wszyscy księża proboszczowie i administratorzy (księża zarządzający parafią podczas trwałej nieobecności proboszcza w przypadku jego śmierci lub trwałej przeszkody w sprawowaniu władzy,) mają obowiązek udziału w jednym ze szkoleń, które od czwartku będą odbywać się w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Bp. Solarczyk zobowiązał równocześnie proboszczów do wprowadzenia standardów do połowy sierpnia.

Szkolenia odbędą się 20 i 28 czerwca oraz 8 lipca.

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tzw. ustawa Kamilka, ma na celu zapewnienie ochrony małoletnim, którzy stali się ofiarami przemocy. Część przepisów ustawy obowiązuje już od 29 sierpnia ub.r.

Ustawa zmieniła m.in. przepisy dotyczące wysłuchania dziecka (może ono nastąpić raz w toku postępowania).

Zmieniono też niektóre przepisy m.in. Kodeksu postępowania karnego. Jeżeli dziecko zostało ofiarą przestępstwa i żaden z rodziców nie może występować w jego imieniu, sąd lub prokurator będą wnioskować do sądu opiekuńczego o wyznaczenie reprezentanta dziecka (dotychczas kuratora). Osoby, które będą wykonywać tę funkcję, są zobowiązane przez sąd rodzinny do składania sprawozdań na temat tego, jak wykonują swoją pracę nie rzadziej niż co cztery miesiące.

Nowelizacja zmienia także ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Dodano nowy rozdział o standardach ochrony małoletnich, która dotyczy m.in. przedszkoli, szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, podmiotów świadczących usługi hotelarskie oraz turystyczne. Ich dyrektorzy muszą zapewnić wdrożenie określonych standardów.

Projekt ustawy został złożony w Sejmie w maju 2023 r. po tragicznej śmierci ośmioletniego Kamilka z Częstochowy, który został zakatowany przez swojego ojczyma. Kamil zmarł 8 maja ub.r. po 35 dniach walki lekarzy o jego życie. Chłopiec był wcześniej wielokrotnie maltretowany przez ojczyma.

Matka Kamilka, 35-letnia Magdalena B., mimo że wiedziała, co robi jej mąż, nie próbowała go powstrzymać. Kamilek wielokrotnie uciekał z domu. Zdaniem opiekujących się nim w ostatnich dniach życia lekarzy, chłopiec był wcześniej zaniedbany i niedożywiony. Gdyby nie to, miałby duże szanse przeżyć. (PAP)

ilp/ agz/