O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

W kościele św. Barbary w Pionkach możliwe uzyskanie odpustu zupełnego

W kościele św. Barbary w Pionkach w każdy czwarty dzień miesiąca będzie możliwe uzyskanie odpustu zupełnego w związku z przyszłoroczną ważną dla parafii rocznicą. Zostało to potwierdzone dekretem wydanym przez Penitencjarię Apostolską.

Posługę duszpasterską w Pionkach (dawna nazwa Zagożdżon) rozpoczęto w 1924 r. Potrzebowali jej robotnicy pracujący przy budowie zakładu produkującego proch. Dzięki staraniom ówczesnego proboszcza Jedlni ustawiono barak drewniany przerobiony z lokomotywowni. Kościół ufundowano 12 maja 1929 r. Parafię erygował bp Marian Ryx. Budowa murowanego kościoła została ukończona w 1923 r. Pierwsza liturgia sprawowana była 4 grudnia 1933 r.

Dziś mija 90 lat od tego ważnego wydarzenia. Z tej okazji bp Marek Solarczyk sprawował w dniu dzisiejszym o godz. 6.30, uroczystą Mszę św., rozpoczynającą rok jubileuszowy.

Natomiast w przyszłym roku parafia będzie obchodzić 95-lecie swojego istnienia. W związku z jubileuszem wydany został specjalny dekret papieski.

Penitencjaria Apostolska, dla powiększenia pobożności wiernych i zbawienia dusz, mocą uprawnień w szczególny sposób udzielonych przez Ojca Świętego Franciszka, sprzyjając prośbom przesłanym przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Marka Solarczyka, Pasterza Diecezji Radomskiej razem z Proboszczem Parafii Świętej Barbary w Pionkach, w tejże diecezji, w roku 95-lecia parafii łaskawie udziela z niebiańskich skarbców Kościoła odpustu zupełnego, który pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach Ojca Świętego) może być uzyskany przez wiernych prawdziwie żałujących za grzechy i poruszonych miłością od dnia 4 grudnia 2023 r. aż do dnia 4 grudnia 2024 r., jeśli nawiedzą w formie pielgrzymki kościół parafialny Świętej Barbary i tam uczestniczyć będą w jubileuszowych uroczystościach, zwłaszcza 4 dnia każdego miesiąca, lub przynajmniej przed Najświętszym Sakramentem wystawionym do publicznej adoracji, przez jakiś odstęp czasu oddadzą się pobożnym rozmyślaniom zawierającym Modlitwę Pańską, Wyznanie Wiary i wezwania do Najświętszej Maryi Panny i świętej Barbary. Odpust ten także może być ofiarowany na sposób wstawiennictwa za dusze wiernych w czyśćcu cierpiące.

Dekret przewiduje uzyskanie odpustu zupełnego przez osoby starsze, chorych i tych wszystkich, którzy z poważnej przyczyny nie mogą wyjść z domu. Mogą się oni łączyć duchowo z uroczystościami jubileuszowymi. Osoby te powinny wyrzec się jakiegokolwiek grzechu i postanowić spełnienie trzech zwykłych warunków wtedy, gdy będzie to dla nich możliwe.

Źródła: radom.gosc.pl / radioplus.com.pl

Foto: upload.wikimedia.org