Na czasie O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

W Mąkosach Starych powstanie strzelnica?

W Mąkosach Starych powstanie strzelnica? Inwestor złożył stosowny wniosek, jednak cały pomysł budzi wiele kontrowersji.

Jak możemy się dowiedzieć, otwarta strzelnica miała by powstać w miejscu wyrobiska piachu w Mąkosach Starych. Jak poinformował wójt gminy Jastrzębia Wojciech Ćwierz, jego opinia dot. inwestycji jest negatywna.

 –  Na razie inwestorzy złożyli wniosek o zatwierdzenie regulaminu strzelnicy, ale ja jestem przeciwny jej budowie w Mąkosach Starych w lokalizacji przedstawionej przez inwestorów. W mojej ocenie niedopuszczalna jest lokalizacja strzelnicy w pobliżu zabudowań mieszkalnych i cmentarza oraz innych obiektów służących miejscowej społeczności. Kontrowersje budzi również lokalizacja strzelnicy na terenie leśnym, który stanowi zwarty kompleks z chronionym obszarem Puszczy Kozienickiej. Muszę działać zgodnie z prawem, ale podejmę wszelkie działania, które uniemożliwia budowę tego obiektu – powiedział Wojciech Ćwierz.

Podobnego zdania są mieszkańcy miejscowości, którzy złożyli 200 podpisów pod petycją sprzeciwiającą się budowy.

– Nie jesteśmy przeciwko rekultywacji terenu wyrobiska piachu, chcemy i ponownie prosimy aby inwestorzy przemyśleli pomysł planowanej inwestycji i utworzyli miejsce bezpieczne i przyjazne mieszkańcom, które nie będzie uciążliwe pod kątem hałasu dla nas, naszych zwierząt, oraz całego otoczenia –  czytamy w oświadczeniu mieszkańców.

Całe oświadczenie dostępne jest TUTAJ.

Zdania są jednak podzielone, jak możemy przeczytać na facebookowej stronie Mąkosy Stare, niektórzy z mieszkańców uważają, że wybudowanie strzelnicy jest potrzebne w dzisiejszych czasach, z racji zagrożeń wojennych. Jednym z rozwiązań, które mogło by zjednoczyć obie strony –  zarówno popierające jak i sprzeciwiające się inwestycji – jest pomysł wybudowania strzelnicy jednak w innym miejscu niż zamierzono.