O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

W Radomiu powołano Instytut Teologiczny św. Kazimierza

W Radomiu powołano Instytut Teologiczny Świętego Kazimierza, którego głównym celem będzie kształcenie kandydatów do kapłaństwa. Będą mogły się w nim również uczyć osoby świeckie, pragnące pogłębić wiedzę religijną. Instytut został erygowany przez Stolicę Apostolską.  

Instytut utworzono w wyniku rozdzielenia kompetencji watykańskiej Dykasterii ds. Kultury i Edukacji oraz Dykasterii ds. Duchowieństwa. Te z kolei zostały powołane wskutek reorganizacji Kurii Rzymskiej, która miała za cel zrównanie dotychczasowych kongregacji i rad.

Instytut Teologiczny Świętego Kazimierza w Radomiu, na czele którego stanął ks. Sławomir Czajka, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, podlega pod Katolicki Uniwersytet Lubelski św. Jana Pawła II.

Jak wyjaśnił dla KAI ks. Czajka, Instytut ten powstał w wyniku zmiany przepisów, które mówią, że w diecezjach, gdzie najbliższy uniwersytet oddalony jest o kilkadziesiąt kilometrów, powinny powstać Instytuty Teologiczne.

Poinformował również, że alumni radomskiego Wyższego Seminarium Duchownego w momencie rozpoczęcia studiów weszli w struktury nowo powołanej uczelni i od tej chwili Instytut będzie dbał o ich rozwój intelektualny. Przekazał także, że w październiku 2024 r. rozpoczną się studia podyplomowe, które są skierowane do nauczycieli religii a także do wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy religijnej, liderów grup formacyjnych czy parafialnych. Studia podyplomowe o kierunku teologiczno-katechetycznym będą trwały 4 semestry.

Źródło: ekai.pl

Foto: radom.gosc.pl