Radom i okolice Społeczeństwo

Wielkanocna kwesta na cmentarzu rzymskokatolickim w Radomiu

Wielkanocna kwesta na cmentarzu rzymskokatolickim w Radomiu. Zebrane środki zostaną przeznaczone na odnowę zabytkowych nagrobków radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej.

Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu organizuje w Wielką Sobotę – 30 kwietnia (godz. 10:00 – 15:00) kolejną wielkanocną kwestę, z której środki zostaną przeznaczone na odnowę zabytkowych nagrobków radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej (Limanowskiego/Dębowa).  

Na radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej znajduje się ponad 300 zabytkowych nagrobków wpisanych do rejestru zabytków województwa mazowieckiego, z czego wiele czeka na pilne prace konserwatorskie. Dzięki ofiarności darczyńców część z nich udaje się społecznikom, każdego roku poddawać pracom renowacyjnym.

– Zapraszamy radomian, aby wspólnie kwestować na rzecz renowacji zabytkowej nekropoli radomskiej. Nasz cmentarz, dzięki wspólnemu wysiłkowi, przez ostatnie lata stał się nie tylko pięknym przykładem pamięci o bliskich zmarłych, ale również troski o materialną i duchową wartość sztuki cmentarnej, czego świadectwem są między innymi wyniki dorocznych kwest Komitetu. W czasie ostatniej listopadowej kwesty udało się zebrać ponad 25 tys. zł.

zachęca Sławomir Adamiec, wiceprzewodniczący zarządu Społecznego Komitetu Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego. 

W czasie 29 lat istnienia, Komitet uzyskał w czasie 42 zbiórek, kwotę ponad 800 tys. zł. i odrestaurował 25 zabytkowych nagrobków.  

Źródło: SKOZCR w Radomiu