O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Wielkopostne rekolekcje dla koneckich szkół średnich

Wielkopostne rekolekcje dla młodzieży szkół średnich z Końskich odbędą się w dniach 15 – 17 marca, w hali sportowej. Będzie im towarzyszyło hasło „Daj szansę Miłości”.

Rekolekcje będą trwały przez trzy dni. Ich organizatorami są Wspólnota św. Tymoteusza, która rekolekcje będzie prowadziła, oraz młodzież z kolegiackiej wspólnoty oazowej. Osoby, które będą chciały wziąć czynny udział w rekolekcjach, mogą przyłączyć się do jednej z proponowanych diakoni: medialnej, teatralnej, muzycznej, czy liturgicznej.

Rekolekcje dla młodzieży szkól średnich z Końskich rozpoczną się w środę 15 marca o godz. 9.00 w hali sportowej przy ul. Stoińskiego 3, potem w kościele pw. Chrystusa Odkupiciela o 19.00 będzie wieczór modlitewny. Następnego dnia również spotkanie o 9.00 w hali sportowej, a o 19.00 wieczór modlitewny w kolegiacie pw. św. Mikołaja. Natomiast w piątek 17 marca w kolegiacie św. Mikołaja odbędzie się spowiedź św.

Do udziału w rekolekcjach zaprasza ks. Michał Podsiadły, wikariusz kolegiaty św. Mikołaja w Końskich.

 

Źródło i foto: radioplus.com.pl