Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Wkrótce oddany do ruchu zostanie ciąg główny S7

Trwają prace wykończeniowe na środkowym odcinku trasy S7 pomiędzy Warszawą a obwodnicą Grójca. Wykonywane jest grubowarstwowe oznakowanie poziome, montowane są ostatnie wypełnienia ekranów akustycznych. Trwają prace porządkowe. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowalnego weryfikuje dokumentację złożoną do wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

15 kilometrów jezdni głównych

W pierwszym etapie udostępnimy do ruchu obie jezdnie w pełnym przekroju dwóch pasów, ale z ograniczeniem prędkości do 80 km/h, pomiędzy węzłami Lesznowola i Tarczyn Północ. Tym samym połączymy funkcjonujące już odcinki S7 od strony Warszawy i Grójca. Udostępnimy węzeł Złotokłos, a na sąsiednich odcinkach pełną funkcjonalność zyskają węzły Lesznowola oraz Tarczyn Południe. Termin udostępnienia trasy głównej jest uzależniony od zakończenia wszystkich robót, procedur odbiorowych oraz uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Udostępnienie trasy głównej pomiędzy Lesznowolą i Tarczynem znacząco zmieni układ komunikacyjny na południe od Warszawy. Rozdzielimy wspólny przebieg dwóch dróg ekspresowych, S7 i S8, który obecnie kumuluje się na odcinku pomiędzy węzłem Opacz na Południowej Obwodnicy Warszawy oraz Jankami. W związku z tym wprowadzamy już zmiany na węźle Opacz, rozdzielając kierunki na Kraków i Wrocław, o których informujemy dalej.

W drugim etapie udostępniania odcinka Lesznowola – Tarczyn Północ oddane zostaną pozostałe do ukończenia elementy drogi poza jej ciągiem głównym, takie jak drogi serwisowe, lokalne, a także węzły Antoninów oraz Tarczyn Północ. Zgodnie z umową wykonawca ma zrealizować te prace do I kwartału 2024 r. i wtedy też będzie to pełnoprawna droga ekspresowa. Wtedy też przystąpi do remontu 17 km dotychczasowego przebiegu DK7, od Sękocina Starego do Rembertowa. Zakończenie tych prac, a tym samym całego kontraktu zgodnie z podpisaną umową przewidziano na koniec III kwartału 2024 r.

Od 2021 roku nowy wykonawca

Pierwszą umowę na realizację odcinka Lesznowola – Tarczyn Północ w trybie Projektuj i buduj podpisaliśmy w sierpniu 2017 r. Jednak wykonawca, firma IDS-BUD, pomimo wielokrotnych wezwań nie realizowała prac objętych kontraktem, a mobilizacja sprzętu i kadry nie rokowała, by inwestycja została skutecznie zakończona.  W III kwartale 2020 roku musieliśmy rozwiązać umowę i ogłosić przetarg na dokończenie niezrealizowanych prac. W czerwcu 2021 r. podpisaliśmy umowę z nowym wykonawcą odpowiedzialnym za kontynuację robót, firmą Intercor. Jej wartość to ponad 510 mln zł.

Trzy zadania realizacyjne

Budowa ponad 29 km drogi ekspresowej S7 Warszawa – Grójec, czyli południowej wylotówki z Warszawy, została podzielona na trzy odcinki pomiędzy węzłami:

  • Warszawa Lotnisko – Lesznowola, o długości 6,6 km, oddana do ruchu 30 sierpnia 2022 r.
  • Lesznowola – Tarczyn Północ, o długości 14,8 km
  • Tarczyn Północ – początek obwodnicy Grójca, o długości 7,9 km, oddana do ruchu w grudniu 2020 r.

Trasa główna to dwie jezdnie po trzy pasy ruchu do węzła Lesznowola, a dalej do obwodnicy Grójca po dwa pasy ruchu z rezerwą pod budowę trzeciego. Wjazd na nową drogę umożliwiają już węzły: Zamienie, Lesznowola i Tarczyn Południe. Trzy kolejne, Antoninów, Złotokłos i Tarczyn Północ, są jeszcze w trakcie realizacji.

Dofinansowanie ze środków UE

Droga ekspresowa S7 na odcinku Warszawa – Grójec powstała przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania ze środków UE dla trzech odcinków o łącznej długości 29,3 km wynosi ok. 542 mln zł, a łączny koszt realizacji ponad 1,7 mld zł.

Poprawiamy przepustowość na węźle Opacz

Na węźle Opacz w ciągu S2 zmieniamy oznakowanie pionowe – tablice kierujące na Kraków. Chcemy poprawić warunki ruchu na wyjeździe z Warszawy w kierunku południowym (na Wrocław). Wykonujemy też przewiązkę w rejonie ul. Szyszkowej, która pozwoli upłynnić ruch dla pojazdów wjeżdżających na S2 POW.

Przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego roku zwężony został prawy pas drogi ekspresowej S8 w obrębie węzła Opacz na jezdni w kierunku Wrocławia. To rozwiązanie poprawiło płynność ruchu dla pojazdów włączających się do ruchu z S2 z węzła Konotopa.
Przygotowujemy obecnie Program Inwestycji, który zakłada poprawę płynności ruchu na najbardziej obciążonych kierunkach ruchu na węźle Opacz. W planie mamy dokonanie zmian w kluczowych miejscach tego węzła:

  • w ciągu S8 jadąc od strony Wrocławia na S2 do węzłów Konotopa oraz Warszawa Lotnisko,
  • możliwość wjazdu z jezdni zbiorczo-rozprowadzającej przejmującej ruch z węzła Warszawa Lotnisko w kierunku Wrocławia,
  • na połączeniu łącznic prowadzących ruch z S8 od strony Wrocławia oraz od centrum w kierunku węzła Konotopa.

Szczegóły co do planowanych zmian w organizacji ruchu podamy po zatwierdzeniu, a tym samym uzyskaniu finansowania dla tego zadania.