Na czasie O tym się mówi Polska i świat Społeczeństwo Wyróżnione

Wojskowa przysięga zakończyła „Ferie z WOT”

Dobiegł końca projekt „Ferie z WOT”. Szkolenie podstawowe zwieńczyła uroczysta przysięga wojskowa, która po raz pierwszy w historii  Wojsk Obrony Terytorialnej odbyła się w Grodzisku Mazowieckim.

Zakończyło się pierwsze tegoroczne szkolenie podstawowe dla przyszłych żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Projekt „Ferie z WOT” powstał w 2019 roku i od tego czasu cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów, studentów i nauczycieli.

“Ferie z WOT” na Mazowszu – 6MBOT zaprasza w swoje szeregi​

Największy nacisk podczas szkolenia położony został na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki oraz przetrwania. Ważnymi elementami były również pomoc przedmedyczna czy topografia. 

Całość zmagań zakończyła uroczysta przysięga wojskowa na której nowi żołnierze wypowiedzieli słowa roty przysięgi i tym samym rozpoczęli swoją służbę dla Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na 2023 rok, obok naboru zimowego, zaplanowane są jeszcze trzy wcielenia – zarówno na szkolenia podstawowe, jak i wyrównawcze w terminach kolejno: 13-28 maja (podstawowe) i 21-28 maja (wyrównawcze), w ramach akcji „Wakacje z WOT” 1-16 lipca (podstawowe) i 9-16 lipca (wyrównawcze),18 listopada-3 grudnia (podstawowe) oraz 26 listopada-3 grudnia (wyrównawcze). 

Źródło: wojsko-polskie.pl