O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

WSD rozpoczęło nowy rok formacji [+FOTO]

Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu rozpoczęło nowy rok formacji. Uroczysta inauguracja odbyła się w środę 17 października. Do seminaryjnej wspólnoty dołączyło 4 alumnów.

Na uroczyste rozpoczęcie nowego roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym, zaproszeni zostali przedstawiciele świata akademickiego miasta Radomia, przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, profesorowie, oraz wspólnoty i grupy na stałe współpracujące z seminarium, a także przedstawiciele seminariów duchownych z Częstochowy, Kielc i Sandomierza.

Radomskie władze reprezentował sekretarz miasta Michał Michalski.

Nowy rok akademicki rozpoczął się Mszą św. w kaplicy seminaryjnej. Przewodniczył jej i homilię wygłosił Biskup Radomski Marek Solarczyk. W koncelebrze brał udział bp Piotr Turzyński.

Po Mszy św. wszyscy przeszli do Auli im. św. Jana Pawła II, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Do zebranych słowo powitania skierował rektor WSD ks. dr Marek Adamczyk, który nawiązał do seminaryjnej formacji.

– W naszych marzeniach formacyjnych staramy się przez studia, rytm życia duchowego, liczne praktyki duszpasterskie formację ludzką i społeczną, tworzyć warunki do uformowania świętości odpornej na zgorszenie, świętości mądrej i pogłębionej intelektualnie, i świętości zdolnej do pasterskiej gorliwości. Prosimy też o to, żeby modlitwą towarzyszyć przyszłym kapłanom w ich formacji. Życzę również w tym miejscu wszystkim alumnom, szczególnie alumnom z pierwszego roku, żeby taki kierunek formacji stał się ich udziałem, do tego rodzaju świętości – mówił ks. Marek Adamczyk.

Następnie miał miejsce wykład inauguracyjny „Teolog w zglobalizowanym świecie”. Wygłosił go ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński, który jest członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej, powołanej przez papieża Franciszka. W skład komisji wchodzi 30 teologów z całego świata.

Odbyła się również immatrykulacja. Do seminaryjnej wspólnoty oraz do grona studentów KUL włączono 4 alumnów: Maksymiliana Dudę z parafii św. Idziego w Suchej, Szymona Wawrzaka z parafii św. Maksymiliana, Szymona Adamczyka z parafii św. Wojciecha w Kowali i Igora Papińskiego z parafii św. Trójcy w Białobrzegach. Indeksy wręczył ks. prof. Marcin Składanowski, prodziekan do spraw kształcenia Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. św. Jana Pawła II, dyrektor Szkoły Doktorskiej KUL.

W sumie w radomskim seminarium jest 31 kleryków. Ostatni rok seminaryjnej formacji rozpoczęło 11 kleryków, z tego 10 diakonów.

Za akademicki wymiar formacji w seminariach duchownych odpowiadają: Wydział Teologii Katolickiej Uniwersytetu Lubelskiego oraz Instytut Teologiczny św. Kazimierza w Radomiu, powołany według zaleceń papieża i zatwierdzony przez Dykasterię ds. Kultury i Edukacji. Dyrektorem tego Instytutu jest ks. dr Sławomir Czajka.

Źródło: radom.gosc.pl

Foto: facebook.com/WSDRadom