Na czasie O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Zabytki sakralne diecezji radomskiej otrzymały dofinansowanie

Zabytki sakralne znajdujące się na terenie diecezji radomskiej dostały dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na remonty, zabezpieczenie przed niszczeniem i wszelkie konieczne prace konserwatorskie przeznaczono 2,8 mln zł.

Największe wsparcie materialne otrzymali cystersi z wąchockiego opactwa, którzy przeznaczą otrzymane środki pieniężne na dwa projekty. Pierwszy to remont elewacji opactwa, na który zakonnicy dostali 1 mln. zł., drugi projekt to remont kanalizacji deszczowej wraz z jej rozbudową – 400 tys. zł. Oprócz wąchockiego opactwa cystersi mają również pod opieką XIII wieczny kościół św. Tomasza Kantuaryjskiego w Sulejowie. Na ratowanie tej świątyni, tj. na jej zabezpieczenie i ochronę przed dalszym niszczeniem otrzymali 650 tys. zł. Zabytkowy kościół, klasztor, zabudowania klasztorne i ich relikty, oraz obwarowania i tereny, gdzie dawniej znajdowały się ogrody klasztorne stanowią jedne z najcenniejszych polskich zabytków. Mają one wartość historyczną i naukową oraz bardzo wysoką rangę artystyczną.

Zarówno opactwo w Wąchocku, jak i kościół w Sulejowie znajdują się na liście Pomnik Historii.

Kolejny zabytek, który otrzymał dofinansowanie, to XV-wieczny kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej, należący do zespołu klasztornego Ojców Bernardynów w Radomiu – niedawno uznany za Pomnik Historii. Zakonnicy otrzymali 400 tys. zł, które przeznaczą na konserwacje i restaurację płn. szczytu kaplicy św. Anny.

Finansowe wsparcie otrzymały także:

Kościół św. Wawrzyńca we Wrzosie, należący do dekanatu przytyckiego – 55 tys. zł.

Zespół klasztorny franciszkanów z XVIII w., znajdujący się przy parafii św. Anny w Smardzewicach – 195 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na remont konserwatorski zewnętrznych elewacji zabytkowej świątyni.

Kościół NMP Królowej Różańca Świętego z 1681 r. w Wysokim Kole – 105 tys. zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tym roku przeznaczyło na dofinansowania do remontów, konserwacji i na zabezpieczenia polskich zabytków kwotę w wysokości 164 mln zł. Wsparto w sumie przeszło 530 projektów.

 

Źródło: radioplus.com.pl

Foto: pl.wikipedia.org (na zdjęciu Sanktuarium NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole)