• O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

  Zakończono I etap prac konserwatorskich przy radomskim Pomniku Historii

  Zakończono I etap prac przy Zespole Klasztornym Ojców Bernardynów w Radomiu, który jest jedynym Pomnikiem Historii na ziemi radomskiej. Konserwacji i restauracji poddany był północny szczyt kaplicy św. Anny przy kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Podczas oględzin odkryto dzieła sztuki z epoki baroku.

  I etap prac konserwatorskich i restauracyjnych trwał od kilku miesięcy. Oficjalnie zakończył się w czwartek, 9 listopada. Prace były współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Samorząd Województwa Mazowieckiego. Ich koszt wyniósł ponad 600 tys. zł. Wykonawcą prac była Firma Konserwatorska Piotr Białko Zabytki Malarstwa Rzeźby Architektury z Krakowa.

  Komisja konserwatorska zapowiedziała, że kolejny etap prac odbędzie się w przyszłym roku. Będzie dotyczył opracowania malarskiego dolnej części zwieńczenia kaplicy. Nowy program jest już zatwierdzony. Uzyskano też pozwolenie konserwatorskie.

  Jak poinformowała w Radio Plus kierująca pracami dr Eliza Buszko, przy płn. szczycie kaplicy św. Anny przeprowadzono szereg badań konserwatorskich, odkrywek i znalezisk. Pierwsze badania wykazały, że późno gotycka kaplica z końca XVI w. jest płasko otynkowana, pomalowana białą farbą. Poza tym odnaleziono w ubytkach bardzo twarde tynki cementowe, zaś w wielu miejscach na kopule kaplicy, fragmenty czerwonej, iluzjonistycznej dachówki karpiówki. W lunetach, płycinach latarni znaleziono tralki, a w obrębie pseudo tamburu – dekoracje malarskie, które w przeszłości pokrywały całą powierzchnię szczytu kaplicy i tworzyły iluzję wielobarwnej, trójwymiarowej kopuły na tamburze. Odkryto też dekorację pozornego tamburu z trzema iluzjonistycznymi oknami, boniowaniem i ornamentami na gzymsach, a także relikty owalnego okna, zamykającego kiedyś oculus.

  Dr Eliza Buszko podkreśliła, że według badaczy szczyt w formie iluzjonistycznej pseudo kopuły na tamburze pochodzi z XVII w. i jest wzorowany na renesansowych kaplicach kopułowych. Posiada różne metody plastyczne, uzyskane przy pomocy sztukaterii i polichromii. Praca barokowych artystów miała imitować trójwymiarową kopułę. Na koniec stwierdziła, że jest o wyjątkowe dzieło i prawdopodobnie to jedyny taki obiekt w Polsce.

  Pochodząca z XVI w. kaplica św. Anny była ufundowana przez radomskiego mieszczanina o nazwisku Roze. Jej poświęcenie miało miejsce w 1598 r. Kaplica posiada attykę w formie pozornej kopuły na tamburze, z pozorną latarnią. Całość zwieńczona jest żelaznym krzyżem, który posiada symbol bernardynów w formie dwóch skrzyżowanych rąk.  

  Źródło: radioplus.com.pl

  Foto: radom.bernardyni.pl