Kultura i rozrywka O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Zbliża się wernisaż wystawy archeologicznej w Muzeum im. Jacka Malczewskiego

„Po śmierci ku słońcu. Cmentarzyska ciałopalne z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza”. Wernisaż wystawy archeologicznej odbędzie się 28 lipca 2023 o godz. 17:00.

Wystawa „Po śmierci ku słońcu” pokazuje zwyczaje związane z obrzędowością pogrzebową społeczności epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, zamieszkujących obszary w dorzeczu Pilicy, Radomki i Mlecznej.

Jest to zarazem przypomnienie osiągnięć radomskiej archeologii i osoby nietuzinkowego archeologa Wojciecha Twardowskiego, który badał stanowiska w Treście Rządowej, Radomiu-Wośnikach i Gulinie Młynie.

Na wystawie prezentowany będzie materiał zabytkowy pochodzący właśnie z tych nekropoli. To będzie świetna okazja, aby przybliżyć obrządek pogrzebowy ludności kultury łużyckiej i kultury pomorskiej. Ciałopalenie wpisywało się w ryt pogrzebowy, będący zunifikowaną obrzędowością pogrzebową na znacznych obszarach Europy w epoce brązu oraz we wczesnej epoce żelaza.

Wśród eksponatów dominuje ceramika. To przede wszystkim klosze, popielnice, misy, kubki oraz dzbanki. Narzędzia i ozdoby są nieliczne i mało zróżnicowane. Spotykane są noże, żelazne kółka, haftki, szczypce z brązu. Narzędzia niemetalowe to gliniane prześliki, osełki kamienne. Z ozdób najpospolitsze są szpile z łabędzią szyjką wykonywane z brązu lub żelaza, brązowe druciki, spiralki.

Wystawę będzie można oglądać od piątku 28 lipca 2023 do 31 sierpnia 2024 roku w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.