Radom i okolice

Złote Krzyże Zasługi dla radomskich medyków

10 listopada Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył Złote Krzyże Zasługi dla medyków. Uhonorowani zostali pracownicy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Podczas uroczystości byli obecni również Zastępca Dyrektora Radomskiego Szpitala Specjalistycznego  im. dr. Tytusa Chałubińskiego Beata Iwańska, Radny Sejmiku Mazowieckiego Tomasz Śmietanka oraz Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu Krzysztof Murawski. Wręczenie odznaczeń miało miejsce w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu.

Odznaczeni zostali: pielęgniarki Beata Cyba i Henryka Nowak oraz lekarz, Wojciech Dworzański. Wszyscy uhonorowani są pracownikami Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Henryka Nowak jako jedna z pierwszych osób bezinteresownie zgłosiła się do pracy z pacjentami, ratując zdrowie i życie wielu osób zakażonych wirusem Covid-19. Lekarz Wojciech Dworzański od samego początku koordynował w szpitalu specjalistycznym walkę z wirusem. W każdym miesiącu pełnił w lecznicy ponad 20 dyżurów lekarskich oraz dodatkowo całodobowe dyżury telefoniczne. Beata Cyba z zaangażowaniem i poświęceniem koordynowała pracę w szpitalu tymczasowym i w oddziale obserwacyjno-zakaźnym podczas epidemii Covid-19. Odznaczona została również Teresa Żuchowska, która od 23 lat jest Członkiem Zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Kozienicach. Pomaga niepełnosprawnym, wspiera ich w życiu codziennym. Ponadto organizuje różnorodne akcje kulturalne i oświatowe dla niewidomych.

Wicewojewoda Standowicz podziękował osobom odznaczonym za ich postawę i zaangażowanie w najtrudniejszych okresach epidemii. Podziękował także Pani Teresie Żuchowskiej za postawę społeczną i pracę na rzecz osób niewidomych i niedowidzących.

Cechą wspólną osób odznaczonych, jest wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i działanie dla jego dobra, zdrowia i życia. Za taką postawę serdecznie Państwu dziękuję – Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz.

źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie