O tym się mówi Polityka Radom i okolice

Zmiany kadrowe w Enea Nowa Energia

Zmiany kadrowe w Enea Nowa Energia, działającej w ramach Grupy Kapitałowej Enea. Odwołano dotychczasowego prezesa spółki Krzysztofa Czabana. Wcześniej z funkcji członka zarządu grupy Enea odwołany został Tomasz Siwak.

Krzysztof Czaban sprawował funkcję Prezesa Zarządu od maja 2021 roku. Wcześniej był doradcą zarządu Enea Wytwarzanie ds. odnawialnych źródeł energii. Był koordynatorem działań związanych z OZE oraz odpowiadał za wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa OZE z Enea Wytwarzanie do nowo powstałej spółki Enea Nowa Energia. W czerwcu 2020 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjnych spółki Enea Nowa Energia a w maju 2021 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Enea Nowa Energia. Powód jego odwołania nie jest znany.

Tomasz Siwak w zarządzie Enei pełnił swoją funkcję od 17 sierpnia 2020 roku i odpowiedzialny był za kwestie handlowe. Jak poinformowała ENEA, w poniedziałkowym komunikacie, rada nadzorcza spółki odwołała ze stanowiska Tomasza Siwaka bez podania konkretnej przyczyny. Po odwołaniu, zarząd firmy tworzą prezes Paweł Majewski oraz czterech wiceprezesów: Rafał Mucha, Dariusz Szymczak, Marcin Pawlicki i Lech Żak.