Radom i okolice Społeczeństwo

Żołnierze 6MBOT ponownie wzięli udział w zbiórce krwi

Ponad 40 żołnierzy i pracowników 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej wzięło udział w kolejnej w tym roku zbiórce krwi. Pomysłodawcami zbiórki byli żołnierze 62 Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu, a jej termin zbliżony był do obchodzonego 14 czerwca Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi.  

Idea honorowego krwiodawstwa cieszy się zrozumieniem i ma charakter aktywnego zaangażowania żołnierzy, dlatego mobilne laboratorium z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu regularnie zatrzymuje się na terenie radomskiej jednostki WOT. 

Jak podkreślają uczestnicy zbiórki, tego typu akcje nie tylko propagują krwiodawstwo, ale edukują i obalają mity związane z tą formą ratowania życia. Dlatego oprócz honorowych dawców krwi można było spotkać żołnierzy, którzy postanowili oddać krew po raz pierwszy. W akcji wzięło udział 41 żołnierzy i pracowników 6MBOT, którzy oddali prawie 19 litrów krwi. 

– Każda pojedyncza donacja jest cennym darem ratującym życie, a wielokrotne oddanie krwi jest kluczem do stworzenia bezpiecznego i trwałego zaopatrzenia w krew i jej składniki

mówi podporucznik Jacek z 62 Batalionu Lekkiej Piechoty blp w Radomiu, który oddaje krew regularnie od 1985 roku.

W zbiórce udział wzięli żołnierze 62 Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu oraz Sztabu Brygady i samodzielnych Kompanii – Dowodzenia i Logistycznej, a także pracownicy 6MBOT.

Warto dodać, że cykliczne akcje honorowego krwiodawstwa z udziałem żołnierzy 6MBOT odbywają się na terenie całego rejonu odpowiedzialności Brygady.