Ogłoszenia Radom i okolice Społeczeństwo

Jak otrzymać zasiłek chorobowy?

Lekarz, od którego otrzymujemy zwolnienie lekarskie wystawia je w systemie, z którego automatycznie trafia ono do ZUS, na profil PUE ZUS pracodawcy i ubezpieczonego. Jeśli nasza, niezdolność do pracy trwa nieprzerwanie powyżej 30 dni, przysługuje nam zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy zostanie nam przyznany jedynie na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku. Nie możemy zapomnieć o jego złożeniu.

Wniosek o chorobowe składają bezpośrednio do ZUS, osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby z nimi współpracujące, duchowni, a także osoby po ustaniu zatrudnienia. W przypadku pracowników, którym zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, a nie płatnik składek, dokumenty do wypłaty zasiłku składa pracodawca lub zleceniodawca.

Wniosek o zasiłek chorobowy można złożyć osobiście w placówce ZUS, wysłać go pocztą lub przesłać elektronicznie przez PUE ZUS.
– informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS województwa mazowieckiego.

  • Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych, powinna w ciągu 7 dni od otrzymania e-ZLA przekazać do ZUS odpowiednie zaświadczenie, aby ZUS mógł wypłacić zasiłek chorobowy.
  • Jeżeli sprawa dotyczy pracownika jest to druk Z-3, a w przypadku ubezpieczonych innych niż pracownik, np. zleceniobiorców – druk Z-3a. W przypadku kolejnego e-ZLA za okres nieprzerwanej niezdolności do pracy, pracodawca wypełnia zaświadczenie ZAS-12 lub Z-3 ale w ograniczonym zakresie.
  • Jeśli natomiast niezdolność do pracy z powodu choroby przypada po ustaniu zatrudnienia to konieczne jest jeszcze złożenie wniosku na druku ZAS-53. W przypadku otrzymania pierwszego e-ZLA, które obejmuje okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, należy do wniosku dołączyć oświadczenie na druku Z-10.
  • Z kolei osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, osoby z nimi współpracujące oraz osoby duchowne wnioski o zasiłek składają bezpośrednio do ZUS na druku Z-3b lub ZAS-53.

Wniosek o zasiłek należy złożyć jak najszybciej. Roszczenie o zasiłek chorobowy przedawnia się po 6 miesiącach od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.
– dodaje rzecznik.

 

źródło: ZUS /jakiwniosek.pl