O tym się mówi Polska i świat Społeczeństwo

Na co może liczyć mama, gdy urodzi lub przysposobi dziecko  

Przy urodzeniu lub przyjęciu na wychowanie jednego dziecka mama ma prawo do 20 tygodni urlopu macierzyńskiego i 32 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Read More
O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo Wiadomości

Ponad ćwierć miliona obcokrajowców ubezpieczonych w ZUS w woj. mazowieckim

W 2022 r. zarejestrowano ponad milion obcokrajowców ubezpieczonych w ZUS. Na terenie województwa mazowieckiego było to aż 275 tys. cudzoziemców, z czego większość stanowią Ukraińcy.

Read More
Na czasie Radom i okolice Społeczeństwo

Ostatni moment na złożenie wniosku o Dobry start

Do tej pory na Mazowszu Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił ponad 687 tys. świadczeń z programu „Dobry start” na kwotę ponad 206 mln złotych. Już niewiele czasu pozostało do złożenia wniosku. Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami do 24 lat. Świadczenie jest zwolnione z opodatkowania i

Read More
Ogłoszenia Radom i okolice Społeczeństwo

Niedopełnienie formalności może mieć wpływ na wypłatę rent i emerytur

Emeryt czy rencista, któremu ZUS wypłaca świadczenie, musi pamiętać o tym, aby na bieżąco informować instytucję o zmianie adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego. Niedopełnienie tej formalności przez świadczeniobiorcę może mieć wpływ na wypłatę emerytury czy renty. – Każdą zmianę adresu, numeru rachunku bankowego emeryt, rencista czy pobierający inne świadczenie wypłacane przez ZUS powinien zgłosić

Read More
Ogłoszenia Radom i okolice Społeczeństwo

Obowiązkowe konto na Platformie Usług Elektronicznych PUE

Dotąd profil PUE był obowiązkowy dla płatników rozliczających składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie. Profil PUE to duże ułatwienie dla przedsiębiorców. Umożliwia ono załatwianie spraw w ZUS online – w dowolnym

Read More
Ogłoszenia Radom i okolice Społeczeństwo

Jak otrzymać zasiłek chorobowy?

Lekarz, od którego otrzymujemy zwolnienie lekarskie wystawia je w systemie, z którego automatycznie trafia ono do ZUS, na profil PUE ZUS pracodawcy i ubezpieczonego. Jeśli nasza, niezdolność do pracy trwa nieprzerwanie powyżej 30 dni, przysługuje nam zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy zostanie nam przyznany jedynie na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku. Nie możemy zapomnieć o jego złożeniu.

Read More
Radom i okolice Społeczeństwo

Najwięcej pracujących emerytów w województwie mazowieckim

Najwięcej pracujących emerytów zamieszkuje w województwie mazowieckim (16,2%), najmniej natomiast w województwie opolskim (2,2%). Na Mazowszu średnio na tysiąc osób pobierających emeryturę 157 osób to pracujący emeryci, wśród nich przeważają kobiety. Na przestrzeni 7 lat nastąpił wzrost o 40 proc. w zakresie podejmowania pracy przez emerytów. Według danych ZUS, w grudniu 2021 roku zatrudnionych było

Read More