Radom i okolice Społeczeństwo

Najwięcej pracujących emerytów w województwie mazowieckim

Najwięcej pracujących emerytów zamieszkuje w województwie mazowieckim (16,2%), najmniej natomiast w województwie opolskim (2,2%). Na Mazowszu średnio na tysiąc osób pobierających emeryturę 157 osób to pracujący emeryci, wśród nich przeważają kobiety.

Na przestrzeni 7 lat nastąpił wzrost o 40 proc. w zakresie podejmowania pracy przez emerytów. Według danych ZUS, w grudniu 2021 roku zatrudnionych było 812,9 tys. emerytów, z czego 527,1 tys. podlegało ubezpieczeniu zdrowotnemu

Najwięcej pracujących emerytów (157 tys.) odnotowano w województwie mazowieckim. Zatrudnieni byli oni głównie w firmach z branży opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz w sferze edukacji.

Przeważającą ilość stanowiły kobiety (57,5 proc.). Ponad 94 proc. to osoby w wieku 60/65 lat i więcej. Średni wiek pracujących seniorów wyniósł 66,9 roku. Dla mężczyzn było to 68,3 roku, dla kobiet – 65,8 roku.

Przeciętnie emerytura na Mazowszu w 2021 roku wynosiła 2710,64 zł przy średniej emeryturze w kraju 2644,84 zł. Tym samym znajduje się wśród najwyższych średnich świadczeń emerytalnych w kraju.

Osoby, które pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie decydują się na przejście na emeryturę tylko dalej pracują – mogą skorzystać z obowiązującej od stycznia 2022 r. ulgi podatkowej dla pracujących seniorów czyli PIT-0.

Źródło informacji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

Foto: pixabay