O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo Wiadomości

Ponad ćwierć miliona obcokrajowców ubezpieczonych w ZUS w woj. mazowieckim

W 2022 r. zarejestrowano ponad milion obcokrajowców ubezpieczonych w ZUS. Na terenie województwa mazowieckiego było to aż 275 tys. cudzoziemców, z czego większość stanowią Ukraińcy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych odnotował wzrost liczby zarejestrowanych cudzoziemców. Jest to znak, że obywatele innych państw nie mają problemu ze znalezieniem pracy w Polsce. Legalne zatrudnienie oraz opłacanie składek powoduje możliwość korzystania ze świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli emerytury, renty czy zasiłki chorobowe. Na terenie województwa ubezpieczeni są przedstawiciele aż 160 narodowości. Grupę dominującą stanową obywatele Ukrainy, których zostało zarejestrowanych 167 tys., drugą najliczniejszą grupą są Białorusini – 35,3 tys., a trzecią – Wietnamczycy – 6,2 tys.

Najwięcej zarejestrowanych obcokrajowców jest w warszawskich oddziałach ZUS, ich liczbę szacuje się na ponad 237 tys. Według stanu na 30 listopada 2022 roku w radomskim oddziale, który obejmuje zasięgiem południową część województwa mazowieckiego było ponad 11 tys. ubezpieczonych obcokrajowców, natomiast w płockim ponad 14 tys., a w siedleckim ponad 12 tys.

Cudzoziemcy posiadający określoną podstawę pobytu w Polsce mogą zakładać i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Oznacza to,  że mogą podejmować i prowadzić każdą dopuszczoną polskim prawem formę działalności gospodarczej. W kraju jest ponad 28 tys. cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą. Na Mazowszu jest ich prawie 10 tys. Najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy – 2,6 tys. i Białorusi – 1,8 tys.

Jak informowaliśmy w sierpniu zeszłego roku od początku 2022 r. systematycznie wzrasta liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS. Większość z nich stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec pierwszego półrocza w regionie było ich ponad 151 tysięcy. Drudzy w kolejności to Białorusini.

Źródło Informacji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych