Historia Radom i okolice Społeczeństwo

124 lata temu urodziła się Teresa Grodzińska. Była polską sanitariuszką

124 lata temu urodziła się Teresa Grodzińska. Była polską sanitariuszką. Pośmiertnie została odznaczona Orderem Virtuti Militari, jako pierwsza kobieta w II RP.

Teresa Grodzińska to polska sanitariuszka urodzona 20 grudnia 1899 r. w Jaszowicach. Córka Feliksa i Bronisławy z Arkuszewskich. Pochodziła ze szlacheckiej rodziny ziemiańskiej. Harcerka i członkini tajnej Organizacji Młodzieży Narodowej.

Absolwentka prywatnych Zakładów Naukowych Żeńskich Marii Gajl w Radomiu. Ochotniczka w wojnie polsko bolszewickiej, gdzie brała udział jako sanitariuszka w walkach II batalionu 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich.

1 września 1920 r. zamordowana przez bolszewików w Czortowicach pod Hrubieszowem. Pośmiertnie została odznaczona Orderem Virtuti Militari, jako pierwsza kobieta w II RP.

W okresie międzywojennym stała się symbolem najwyższego patriotyzmu i poświęcenia dla Ojczyzny.

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Radomiu