Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice

Kamienice przy ulicy Rwańskiej 1 i Rynek 16 odzyskają dawny blask

Kamienice przy ulicy Rwańskiej 1 i Rynek 16 staną się własnością Samorządu Województwa Mazowieckiego. Jest zatem spora szansa, że budynki odzyskają swój dawny blask.

29 grudnia odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego. Podczas spotkania nastąpi podpisanie aktu notarialnego.

Zakupione nieruchomości tworzą zwartą zabudowę starego miasta i znajdują się na obszarze zabytkowego układu urbanistyczno-architektonicznego Radomia. Obecnie budynki są wyłączone z użytkowania. Pojawiła się zatem spora szansa, że dwie zrujnowane kamienice w Mieście Kazimierzowskim odzyskają swój dawny blask.

Kamienice przy ulicy Rwańskiej 1 i Rynek 16 staną się własnością Samorządu Województwa Mazowieckiego. Opiekę nad budynkami przejmie Muzeum im. Jacka Malczewskiego, które dzięki tej inwestycji zyska nowe przestrzenie na pomieszczenia magazynowe i biurowe, zaplecze techniczne, a także sale warsztatowe, edukacyjno-dydaktyczne, konferencyjne oraz pracownię konserwacji dzieł sztuki. Według wstępnych ustaleń po zakończeniu remontu kamienic przeniosą się do nich administracja wraz z dyrekcją. Zagospodarowanie powierzchni wystawienniczej pozwoli placówce na poszerzenie oferty kulturalnej.

Chcielibyśmy, aby przenieść tam w przyszłości administrację Muzeum Jacka Malczewskiego. W ten sposób w budynku muzeum zwiększyłaby się powierzchnia wystawiennicza. Ale to nie wszystko. W kamienicy można byłoby zorganizować pracownię konserwatorską oraz specjalne pomieszczenia do przechowywania w bardzo dobrze zabezpieczonych warunkach najcenniejszych dzieł sztuki. Taki bunkier przydaje się wtedy, gdy są szczególne zagrożenia dla zabytków, na przykład w czasie konfliktów

– powiedział Rafał Rajkowski.

Kamienica w Rynku pomiędzy ulicami Rwańską i Szewską to Dom Pusztyniki. Jan Pusztynik był zamożnym radomskim kupcem, wolnomularzem (fikcyjnym właścicielem budynku Loży Masońskiej, przy dzisiejszej ul. Malczewskiego 7), jednym z założycieli „Jutrzenki Wschodzącej na Wschodzie Radomia”, w 1817 roku on odkupił jednopiętrowy dom handlarza winem Jana Albańskiego i w następnych latach budynek znacznie rozbudował.

Wśród miłośników lokalnej historii krąży opowieść, że do tej rozbudowy użyto cegieł pochodzących z rozbiórki murów miejskich lub baszt zamkowych. Podobno informacja znajduje się w dawnych dokumentach.

Źródło informacji: Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, mazovia.pl, Radom. Retrospekcja/Facebook

Foto: Radom. Retrospekcja/Facebook