Historia Polska i świat Społeczeństwo

19 stycznia 1945 r. Armia Krajowa została rozwiązana

19 stycznia 1945 r. Armia Krajowa została rozwiązana. Ostatnim dowódcą był Leopold Okulicki.

Nie spełniły się słowa, które słyszeli po złożeniu przysięgi żołnierze Armii Krajowej: „Zwycięstwo będzie twoją nagrodą”. Zwycięstwa nie było, a ostatni komendant gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek” uznał AK za organizację zbyt liczną i zbyt zdekonspirowaną, by na niej oprzeć dalsze działania na rzecz suwerenności Polski.

19 stycznia 1945 r. gen. Leopold Okulicki wydał rozkaz rozwiązania Armii Krajowej. Główną przyczyną decyzji ostatniego komendanta AK była troska o los żołnierzy w obliczu nadciągającej ofensywy Armii Czerwonej i spodziewanych represji ze strony Sowietów.

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Radomiu