Historia O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

95 lat temu urodził się Roman Kotlarz

95 lat temu urodził się Roman Kotlarz, polski ksiądz diecezji sandomierskiej, kaznodzieja, działacz opozycji w PRL, uczestnik w 1976 protestu robotników tzw. wydarzeń radomskich.

Roman Kotlarz urodził się 17 października 1928 w Koniemłotach koło Staszowa jako najmłodsze dziecko z sześciorga rodzeństwa. Po maturze wstąpił do seminarium duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 1954. Był wikariuszem m.in. w parafiach: Szydłowiec, Koprzywnica, Nowa Słupia, od 26 sierpnia 1961 został proboszczem parafii pw. MB Częstochowskiej w Pelagowie.

Ksiądz Roman Kotlarz był kapelanem Radomskiego Czerwca’76.

W swoim kościele wygłaszał patriotyczne kazania, w których domagał się szacunku dla człowieka i jego pracy, piętnował kłamstwo i niesprawiedliwość. Za głoszone słowo szybko znalazł się pod stałą obserwacją i inwigilacją funkcjonariuszy i TW SB. Jego kazania były nagrywane i analizowane przez bezpiekę.

25 czerwca 1976 był wśród protestujących przeciw podwyżce cen żywności robotników z Zakładów Metalowych „Łucznik” w Radomiu. Ze schodów jezuickiego kościoła pw. Świętej Trójcy w Radomiu błogosławił ich w czasie manifestacji. Po brutalnej pacyfikacji dokonanej przez oddziały ZOMO i MO, w swej parafii wraz z wiernymi modlił się za pobitych, aresztowanych i usuwanych z pracy robotników.

Wzywany na przesłuchania, przeszedł tzw. ścieżki zdrowia. Kilkakrotnie został brutalnie pobity przez funkcjonariuszy SB. Zmarł w szpitalu w Krychnowicach 18 sierpnia 1976 r. Sekcja zwłok stwierdziła obustronne krwotoczne zapalenie płuc. Jednak prawdziwa przyczyna była inna.

Władze komunistyczne zakazały pochowania księdza na cmentarzu radomskim. Jego pogrzeb, który odbył się 20 sierpnia 1976, przerodził się w manifestację patriotyczną. Został pochowany w Koniemłotach.

3 maja 2009 został odznaczony pośmiertnie przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Więcej informacji dot. Romana Kotlarza dostępne jest w publikacji Instytutu Pamięci Narodowej pt. Patroni naszych ulic — ks. Roman Kotlarz – TUTAJ.

Źródło: IPN Delegatura w Radomiu