Radom i okolice Społeczeństwo

Alarm u żołnierzy WOT. Musieli natychmiast stawić się do jednostek

Alarm u żołnierzy WOT. Musieli natychmiast stawić się do jednostek. Po raz pierwszy dokonano sprawdzenia całego rodzaju Sił Zbrojnych. Ilu żołnierzy stawiło się w bramach jednostki? Czy podołali postawionemu zadaniu? Zapraszamy do przeczytania artykułu!

Tuż po wschodzie słońca rozdzwoniły się pierwsze telefony wśród żołnierzy, nakazujące w trybie natychmiastowym stawić się do jednostki wojskowej. Alarm dotyczył wszystkich żołnierzy zawodowych i ochotników. Tak rozpoczęła się pierwsza w historii Sił Zbrojnych certyfikacja jednego z rodzajów sił zbrojnych jakim są Wojska Obrony Terytorialnej. 

Od wczesnych godzin porannych do batalionów w Radomiu, Książenicach, Nowym Mieście nad Pilicą oraz Płocku i Pomiechówku stawiali się żołnierze, którzy otrzymali sygnał do natychmiastowego stawiennictwa w jednostce wojskowej.

Ponad 2 tysiące żołnierzy WOT, którzy służą w szeregach 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, rozpoczęło oficjalną certyfikację. To sprawdzian, który miał ocenić, czy jednostka jest gotowa do wykonania przydzielonych jej zadań.

Zdolność jednostki została potwierdzona podczas alertu bojowego w ramach ćwiczenia dowódczo-sztabowego „Piorun-24″. 

Alert bojowy kluczowym testem 6 MBOT 

W trakcie sobotnio – niedzielnych ćwiczeń na sygnał stawiło się ponad 85% stanu osobowego brygady. Oprócz ukompletowania, certyfikacji i sprawdzeniu podlegało wyszkolenie żołnierzy – czy umożliwia ono realizację powierzonych zadań na poziomie gwarantującym sukces danego przedsięwzięcia. Kontrola objęła również system dowodzenia i łączności pomiędzy poszczególnymi szczeblami dowodzenia, zdolność pododdziałów do szybkiego i sprawnego przemieszczenia się, jak również sprawność sprzętu będącego na wyposażeniu żołnierzy oraz umiejętność posługiwania się nim. 

Nieoficjalnie żołnierze WOT test na gotowość zdawali już wielokrotnie, wspierając administracje rządową i samorządową, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe oraz inne służby podczas rozlicznych zadań. To między innymi wsparcie instytucji i administracji w czasie pandemii COVID-19.

Żołnierze 6MBOT brali również udział w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych takich jak: podtopienia i powodzie, usuwanie skutków gwałtownych burz i wichur, wsparcie policji w akcjach poszukiwawczych zaginionych osób itp.

Od początku kryzysu migracyjnego oraz od wybuchu wojny w Ukrainie żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej wspierają Straż Graniczną w ochronie wschodniej granicy przed działaniami hybrydowymi Federacji Rosyjskiej i Białorusi skierowanymi przeciwko Polsce. 

Ćwiczenie certyfikujące WOT p.k. „Piorun-24” potrwa do 21 czerwca.  

Źródło: Fot. DWOT