Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice

Budżet powiatu radomskiego został przyjęty

Budżet powiatu radomskiego został przyjęty

W środę, 28 grudnia radni Powiatu Radomskiego spotkali się na ostatniej w tym roku sesji, której głównym tematem było uchwalenie budżetu na kolejny, 2023 rok.

Dochody Starostwa Powiatowego w Radomiu w 2023 r. zostały ustalone w kwocie 185 mln 637 tys. zł, a wydatki powiatu wyliczono na 215 mln 285 tys. zł. Kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu ustalono w wysokości 29 mln 648 tys. zł. Ma on zostać sfinansowany przychodami, pochodzącymi z planowanego kredytu bankowego w kwocie 10 mln zł, nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie ponad 19 mln zł oraz niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu.

Pierwszym obszarem inwestycyjnym jest powiatowa służba zdrowia, gdzie w 2023 r. ma zakończyć się przebudowa nowego szpitala powiatowego w Pionkach. Na prace budowlane oraz zakup specjalistycznej aparatury medycznej do drugiego pawilonu szpitalnego, tzw. zachowawczego, a także wykonanie przyłącza gazowego i budowę niezależnej kotłowni szpitalnej, zasilanej gazem ziemnym zapisano w budżecie ponad 18 mln zł, z czego ponad 9 mln pochodzi z rządowej dotacji. W ramach tej kwoty w nadchodzącym roku ma zostać również zakończona rewitalizacja i modernizacja najstarszych obiektów szpitala, w tym budynku dawnej chirurgii.

Kolejne 6,6 mln zł przeznaczono dla szpitala powiatowego w Iłży. Zaplanowano tam przebudowę pomieszczeń w budynku szpitalnym A nad Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym dla potrzeb działu technicznego, a także przebudowę pomieszczeń istniejącego oddziału pediatrii na pierwszym piętrze budynku B wraz z dobudową szybu windowego, a także modernizację kotłowni szpitalnej. Jak co roku samorząd powiatowy planuje przeznaczyć kwotę 100 tys. zł na budowę hospicjum stacjonarnego  w ramach projektu „Gościniec Królowej Apostołów”.

Władze Starostwa Powiatowego zamierzają jak co roku przebudować, wyremontować lub zaprojektować inwestycje na kolejnych odcinkach dróg powiatowych. Łącznie w budżecie na 2023 r. na ten cel zapisano blisko 19 mln zł (w tym wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowych). Inwestycje mają być prowadzone w następujących samorządach: miasto Pionki (droga powiatowa Jedlnia-Sokoły-Pionki – ulica Radomska), gmina Skaryszew (Kiedrzyn-Małęczyn – do drogi krajowej nr 9 oraz Parznice-Skaryszew), gmina Iłża (Jasieniec Iłżecki Górny-Pastwiska, Seredzice-Iłża), gmina Wierzbica (Wierzbica-Zbijów), gmina Wolanów (Mniszek-Omięcin-Szydłowiec, Wolanów-Kończyce) oraz gmina Kowala (Radom-Augustów-Kowala-Parznice, Orońsko-Dąbrówka Zabłotnia-Ruda Mała).

W planach budżetowych na 2023 r. są również przebudowy odcinków dróg powiatowych, łączących kilka gmin i są to: gminy Kowala, Skaryszew, Wierzbica (droga powiatowa Radom-Gębarzów-Polany), gminy Przytyk i Jedlińsk (Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk), gminy Wolanów i Zakrzew (Jaszowice-Wacławów-Sławno oraz Radom-Dąbrówka Podłężna), gminy Jastrzębia i Pionki (Wola Goryńska-Stare Mąkosy-Jedlnia), a także gminy Kowala, Wolanów i Zakrzew (Zakrzew-Wolanów-Augustów).

Trzecim obszarem inwestycyjnym jest powiatowa oświata. Najważniejszym zadaniem jest kompleksowa modernizacja głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach wraz z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także budowa amfiteatru, miniobserwatorium astronomicznego oraz łącznika między szkołą a internatem na terenie Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach. Dodatkowo powiat zamierza kupić nowy autobus do przewozu uczniów niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach oraz busa do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. W sumie w budżecie na nadchodzący rok zapisano na te inwestycje ponad 13,6 mln zł, z czego 7,2 mln pochodzi z dotacji rządowej.

Oprócz tego ma być prowadzona dalsza modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul. Granicznej 24 (przebudowa łazienek i pomieszczeń, a także dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych). W planach jest również modernizacja elewacji głównego budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową schodów.

Źródło: powiatradomski